100 % vedvarende energi

PÅ VEJ MOD 100% VEDVARENDE ENERGI

Når Danmark omstiller energiforsyningen til vedvarende energi, får vi samtidigt mindre luftforurening og mindre afhængighed af importeret olie, kul og gas. Danmark har siden 1970erne været blandt de mest energieffektive lande og har skabt en grøn energiindustri, ikke mindst fordi Folketinget har stillet krav og givet støtte til omstillingen. Men væksten i grønne arbejdspladser og teknologieksport kom ikke af sig selv. Det er fortsat nødvendigt at holde fast i retningen og knokle for målet om 100% vedvarende energi i 2050.

Vindmølle
Bred energiaftale baner vejen

Det første skridt mod 100 pct vedvarende energi er energiaftalen fra 2012, som indeholder de vigtigste elementer fra SF’s udspil før valget i 2011. Energiaftalen er historisk bred og vedtaget af alle partier undtagen LA. De borgerlige partier anført af Venstre har dog gentagne gange skabt tvivl om gennemførelsen af aftalen, fordi man hævder, at den er blevet for dyr. Aftalen skaber omkring 40.000 årsværk frem til 2020 og medfører private investeringer i størrelsesordenen 90-150 mia. kr. Dertil kommer den kommende eksport af grøn energiteknologi, som i 2013 steg med over 17 procent og dermed er større end svineeksporten. I alt giver det 50.000 arbejdspladser.

Investering i grøn omstilling

Alle elforbrugere betaler til den grønne omstilling til vedvarende energi over elregningen. Det er det såkaldte PSO-gebyr, der finansierer udbygningen af vedvarende energi og energibesparelser. Sådan har det altid været, og det vil SF holde fast i. Da kulkraftværkerne blev bygget, blev de også betalt af elforbrugerne, og når vi nu bygger vindmølleparker til havs i stedet for ny kulkraft, finansieres møllerne altså på samme måde. SF mener derfor, at PSO-gebyret i stedet burde hedde investeringsbidrag. De seneste tal tyder da også på, at det er en god investering: De nyeste vindmøller leverer uventet meget energi, og produktionen af vedvarende energi når måske 58 procent i 2020 i stedet for de planlagte 50 procent.

Flere energirigtige investeringer

Energien skal komme et sted fra, men den bedste og billigste energi er den, der ikke bruges. I SF mener vi, at energibesparelser og effektivitet er grundaksen i omstillingen til vedvarende energi. Selvom Danmark er blandt de meste energieffektive lande i verden, er der stadig et stort potentiale for at reducere energiforbruget endnu mere. Ikke mindst i vores bygninger som bruger 30 procent af energien.

Univers
Mobil navigation