Grøn vækst og grønne jobs

Danmark skal have en stærkere og mere dynamisk erhvervspolitik, og der skal følges intelligent op på de mange anbefalinger, som regeringens vækstteams er kommet med. Et afgørende element er grøn vækst, hvor vi kobler grøn satsning, omstillingen til vedvarende energi og mindre ressourceforbrug, samtidig med vi skaber flere job. Her har Danmark en særlig god position.

vindmølle.jpg
De ambitiøse energimål skal fastholdes

Energiaftalen fra 2012 satte ambitiøse mål for udbygningen af vedvarende energi og energisparetiltag. Det har skabt ca. 50.000 nye arbejdspladser først og fremmest i industrien. Det handler om vindmølleindustrien og om at udvikle de mange underleverandører, som eksporterer til hele verdens vindmølleproduktion. Det handler om at få gang i udbygningen af biogas, der vil skabe mange lokale arbejdspladser, og det handler om at skabe et intelligent el-net, der vil være til gavn for nye små iværksættere. De borgerlige regeringer har siden 2015 gang på gang skåret ned på indsatsen, og Danmarks førende position er truet. SF ønsker at der opstilles nye, ambitiøse mål frem til 2030, herunder 4 nye havvindmølleparker.

Nye væksteventyr

I Danmark har vi rigtig mange kompetencer og nogle klare styrkepositioner inden for miljø, vand og fødevarer. Dem vil SF udnytte og styrke endnu mere, så vi kan blive ved med at stå stærkt i en global konkurrence. For eksempel kan vandområdet gøres til et nyt vindmølleeventyr gennem en mere intelligent styring af vandsektoren og et tættere samarbejde mellem offentlige og private aktører på vandområdet. Fødevareområdet skal udvikles med mere økologi, kvalitetsproduktion, større værdi i produkterne, og gennem en intelligent miljøregulering, som Natur- og Landbrugskommissionen også har foreslået.

Øgede krav skal sikre vækst

Regulering og krav bliver ofte opfattet som belastninger for virksomheder. Som noget der er for restriktivt og gør produktionerne dyrere end nødvendigt. SF mener, at det både er forkert og uambitiøst at se på det på den måde. Intelligent regulering skaber både forbedringer i naturen, men også et behov for og efterspørgsel efter nye løsninger og dermed øget tilskyndelse til innovation og teknologiudvikling. Danmark har mange eksempler på det. Vindmølleeventyret er et af dem, genanvendelse af dæk et andet, ligesom en lang række danske virksomheder har vokset sig store og globale på grund af politiske tiltag lige fra høreapparatindustrien, energibesparende pumper og kompressorer samt økologisk landbrug.

Univers
Mobil navigation