Grøn vækst og grønne job

Danmark skal have en stærkere og mere dynamisk erhvervspolitik, og der skal følges intelligent op på de mange anbefalinger, som regeringens vækstteams er kommet med. Et afgørende element er grøn vækst, hvor vi kobler grøn satsning, omstillingen til vedvarende energi og mindre ressourceforbrug, samtidig med vi skaber flere job. Her har Danmark en særlig god position.

vindmølle.jpg
De ambitiøse energimål skal fastholdes

Det er helt afgørende for SF, at vi holder fast i de ambitiøse mål, der er sat med energiaftalen. Alt andet vil svække den grønne omstilling og koste masser af job. Aftalen vil i perioden op til 2020 skabe cirka 50.000 arbejdspladser først og fremmest i industrien. Det handler om vindmølleindustrien og om at udvikle de mange underleverandører, som eksporterer til hele verdens vindmølleproduktion. Det handler om at få gang i udbygningen af biogas, der vil skabe mange lokale arbejdspladser, og det handler om at skabe et intelligent el-net, der vil være til gavn for nye små iværksættere.

Nye væksteventyr

I Danmark har vi rigtig mange kompetencer og nogle klare styrkepositioner inden for miljø, vand og fødevarer. Dem vil SF udnytte og styrke endnu mere, så vi kan blive ved med at stå stærkt i en global konkurrence. For eksempel kan vandområdet gøres til et nyt vindmølleeventyr gennem en mere intelligent styring af vandsektoren og et tættere samarbejde mellem offentlige og private aktører på vandområdet. Fødevareområdet skal udvikles med mere økologi, kvalitetsproduktion, større værdi i produkterne, og gennem en intelligent miljøregulering, som Natur- og Landbrugskommissionen også har foreslået.

Øgede krav skal sikre vækst

Regulering og krav bliver ofte opfattet som belastninger for virksomheder. Som noget der er for restriktivt og gør produktionerne dyrere end nødvendigt. SF mener, at det både er forkert og uambitiøst at se på det på den måde. Intelligent regulering skaber både forbedringer i naturen, men også et behov for og efterspørgsel efter nye løsninger og dermed øget tilskyndelse til innovation og teknologiudvikling. Danmark har mange eksempler på det. Vindmølleeventyret er et af dem, genanvendelse af dæk et andet, ligesom en lang række danske virksomheder har vokset sig store og globale på grund af politiske tiltag lige fra høreapparatindustrien, energibesparende pumper og kompressorer samt økologisk landbrug.

Univers
Mobil navigation