Erhverv

EN DYNAMISK ERHVERVSPOLITIK

Danmark skal have en stærkere og mere dynamisk erhvervspolitik. For at sikre velstand også i fremtiden er det helt afgørende, at vi får skabt flere arbejdspladser. Vi skal skabe nye til erstatning for de op mod 170.000 job – især i produktionssektoren – som vi tabte under krisen, men vi skal også udvikle nye. Det kræver blandt andet en målrettet indsats for at finde løsninger på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Men det handler også om at sikre de vilkår, som det danske erhvervsliv stilles over for, så vi ikke bare her og nu, men også i fremtiden kan fastholde og udvikle danske arbejdspladser.

erhverv2.JPG
Vækst gennem velfærd og grønne arbejdspladser

I SF mener vi, at fremtidens arbejdspladser især skal skabes inden for de store globale vækstområder som energi, miljø, fødevarer, sundhed og velfærd. Det er områder, hvor Danmark har nogle særlige styrkepositioner, og det skal vi udnytte. SF vil bygge videre på de vækstinitiativer, vi har sat i gang som regeringsparti. Og vi vil sætte fokus på nye områder, som for eksempel vand- og spildevandsområdet, ressourceeffektivitet og avanceret genbrug, der ligeledes er områder, hvor Danmark kan gøre sig gældende.

Konkurrenceevnen skal styrkes

Danmark skal hverken konkurrere på at have den laveste skat eller den mindste offentlige sektor. Det er ikke det, vi er blevet et stærkt samfund af. Snarere tværtimod. Vi er blevet stærke på grund af nogle af de ting, der kræver en solid offentlig sektor - med midler til blandt andet uddannelse og infrastruktur. SF vil styrke konkurrencen ved at give flere ufaglært muligheden for at få en faglært uddannelse. Det er ikke blot til gavn for den enkelte, men særligt også for virksomhederne, der kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, hvis vi ikke handler her og nu.

Vækst i hele Danmark

For øjeblikket ser vi, hvordan Danmark bliver mere og mere delt. Væksten stiger i nogle dele af Danmark, mens den falder eller stagnerer i andre. Danmark er simpelthen et for lille land til, at vi kan overleve på at udelukke nogle områder fra i væksten. Derfor vil SF sikre produktion i hele Danmark. Vi vil sikre os, at iværksættere og mindre virksomheder kan fortsætte i de mere tyndtbefolkede områder. Det handler bl.a. om at sikre finansiering også der, hvor de finansielle institutter er mere forbeholdne med at låne ud.

Univers
Mobil navigation