En økonomisk ansvarlig politik

En venstreorienteret økonomisk ansvarlig politik handler om at bruge pengene på det, der er med til at fremtidssikre vores samfund. Det handler om at prioritere og modernisere. Det handler om at bruge pengene på en klogere måde. Og derfor handler det også om at have styr på økonomien til gavn for kommende generationer. Hvis økonomien sejler, og der skal spares og strammes ind, er det altid de svageste, der rammes. Det vil vi i SF ikke være med til. Derfor vil vi også fremadrettet arbejde for en økonomisk ansvarlig kurs.

arbejder.JPG
Kursen skal fastholdes

SF har været med til at lægge kursen frem mod 2020. En kurs hvor der skulle ryddes op efter VK’s økonomiske underskud, hvor Danmark skulle føres gennem krisen. Men også en kurs, hvor der skulle skabes økonomisk råderum til flere arbejdspladser og mulighed for, at vi kan udvikle det danske velfærdssamfund. Det har krævet reformer for at sikre både udvikling og økonomisk råderum. Linjen er fortsat den samme: Beskæftigelsen skal øges, og den offentlige sektor skal styrkes og moderniseres, så vi kan klare os i en internationaliseret verden.

Den offentlige sektor skal forstærkes

Med den kurs, der blev lagt, mens vi var i regering, blev der også sikret rum til vækst i det offentlige forbrug, og skabt plads til forbedringer i vores velfærd. Med Vækstplan DK er der lagt en linje, der sikrer en vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. frem mod 2020. Det betyder forbedringer for børnene, de ældre og syge. 0,6 pct. kan måske lyde af lidt. Men forskellen på dét og så en nulvækst i sektoren – sådan som V og K ønsker – er faktisk ret stor. Helt konkret en forskel på 33.000 offentlige ansatte. Som altså er mere omsorg og pleje til børn, unge, ældre og syge.

Den finansielle sektor skal styres

I EU lægges der op til en stærkere regulering af bankerne, der vil gøre det nemmere at tøjle finanssektoren og styre uden om økonomiske kriser. Det er den form for konkret politisk handling, som SF har arbejdet for, siden den økonomiske krise brød ud i 2008. Konsekvenserne af krisen var økonomisk ustabilitet og massiv arbejdsløshed overalt i Europa. Herhjemme mistede vi 200.000 private arbejdspladser, og mange danskere måtte gå fra hus og hjem. Med bankunionen sikrer vi, at hvis en bank krakker, så er det de andre banker, der skal hæfte for det – ikke skatteborgerne, som det i høj grad er tilfældet i dag. Derfor skal Danmark være en del af bankunionen.

Univers
Mobil navigation