Universiteter af højeste kvalitet

De danske universiteter skal sikres gode vilkår, som gør dem i stand til at uddanne dygtige kandidater og levere banebrydende forskning. SF støtter målet om, at 25 % af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse. Det stiller store krav til universiteterne og til undervisningen. Derfor skal undervisningen og den løbende feedback til de studerende styrkes. Kvalitetsudviklingen skal ske i tæt samarbejde med de studerende, underviserne og forskerne på de enkelte fakulteter og institutter. I den forbindelse er det også vigtigt, at der kommer flere fastansatte på universiteterne og grundtilskuddet bliver større.

forkser.JPG
Samarbejde skal på dagsordenen

SF mener, at der skal mere fokus på samarbejdet mellem universiteterne. Det kan for eksempel ske ved at gøre meritsystemet mere gennemskueligt for studerende der skifter uddannelse, eller som ønsker at tage valgfag på andre institutter.
Et øget samarbejde med den private sektor og med andre organisationer skal hjælpe til at løse de udfordringer, som samfundet står over for. Universiteterne skal være uafhængige, men med et tættere samarbejde med virksomheder og organisationer kan disse få gavn af universiteternes særlige viden og kompetencer, når de skaber vækst og arbejdspladser.

Mere forskning i grøn teknologi, sundhed og velfærdsteknologi

Det er vigtigt, at universiteterne bevarer retten til at forske frit. Banebrydende forskning opstår ofte gennem frie forskningsprojekter – og det skal det blive ved med, så vi kan opdage og løse udfordringer, vi ikke kender endnu.

SF vil også prioritere penge til praktisk forskning inden for de områder, hvor vi står med konkrete udfordringer. Derfor skal der sættes fokus på forskning i grøn teknologi, sundhed og velfærdsteknologi, så vi kan finde nye og smarte løsninger.

Flere muligheder for bachelorer

SF opfordrer til, at retskravet på at tage en videregående uddannelse udvides til at gælde op til fem år efter gennemført bachelor. Det er vigtigt, at studerende får chancen for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, efter at bacheloren er bestået. Ligeså relevant er det, at man som studerende igen kan blive optaget på kandidatdelen af uddannelsen inden for en overskuelig fremtid. En lang videregående uddannelse skal indeholde tid til fordybelse og mulighed for at tillære sig ny viden og muligheden for personlig dannelse.

Univers
Mobil navigation