Flere unge skal have en uddannelse

SF kæmper for høj kvalitet på alle ungdomsuddannelser. Det kræver klasser, som ikke er overfyldte, at der er lærer-tilstedeværelse, at eleverne kan få den vejledning de har brug for, og endelig at der er et godt ungdoms- og studiemiljø. Folketinget har vedtaget en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Den målsætning støtter SF. I dag har hver femte 26-årige ikke færdiggjort en ungdomsuddannelse. Den udvikling skal vendes.

håndværker.JPG
Flere skal have en erhvervsuddannelse

SF ønsker, at flere skal have en faglig uddannelse, fordi den er vejen til et sikkert og stabilt arbejdsliv. SF arbejder for, at en ud af tre unge skal vælge en faglig uddannelse, fordi Danmark har brug for faglært arbejdskraft, hvis vi også i fremtiden skal være et produktions- og vidensamfund.

Som følge af den nye reform, som SF har været med til at skabe, får elever på erhvervsuddannelserne flere timer, dygtigere lærere og bedre kobling mellem skole og praktik. Det er den vej, vi skal gå for at få flere til at vælge en faglig uddannelse.

Flere praktikpladser

Mange elever falder fra deres erhvervsuddannelse – især fordi de ikke kan få en praktikplads. Derfor vil SF styrke skolernes incitamenter til at finde praktikpladser sammen med de unge. Samtidig skal virksomhederne under ét ansætte flere lærlinge. Mange – især små og mellemstore – virksomheder er gode til at oprette lærepladser. Men alt for mange andre smyger sig uden om det ansvar, de har for at være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft. SF vil derfor blandt andet presse virksomhederne til at oprette lærepladser gennem øget brug af sociale klausuler.

Mulighed for uddannelse i hele landet

SF vil gennemføre en taxameterreform, der tager højde for uddannelsesstedernes forskellige geografiske og sociale udfordringer. SF vil indføre udkantstaxameter, socialt taxameter samt afskaffe den socialt skæve færdiggørelsesbonus, der i dag favoriserer uddannelsesinstitutioner med lavt frafald. Derudover skal den regionale planlægning af elevfordeling og uddannelsesudbud forbedres. Uddannelse skal ikke betales ved indgangsdøren, men over det samlede skattesystem, som alle bidrager til.

Univers
Mobil navigation