Mellemlange videregående uddannelser

Lærere, pædagoger, sygeplejersker m.fl. er centrale medarbejdere i vores velfærdssamfund, og uddannelserne skal derfor være af højeste kvalitet. Det samme gælder uddannelserne på erhvervsakademierne. Uddannelserne skal tilrettelægges, så de giver de studerende det bedst mulige udgangspunkt for deres arbejde i det private og det offentlige. Professions- og akademiuddannelserne skal udbydes over hele landet, med dygtige og erfarne undervisere, som kan sikre godt og relevant samarbejde med det offentlige og private arbejdsmarked. Endeligt skal internationaliseringen øges på professionsuddannelserne. Vi skal tage imod flere udenlandske studerende, og flere danske studerende skal have muligheden for at søge til udlandet. Derudover er det vigtigt at vi har forskning på vore professionshøjskoler og erhvervsakademier og at uddannelserne giver mulighed for at gå videre i andre uddannelsessystemer ex. universiteterne.

pædagog.JPG
Uddannelsesudbud i hele landet

SF ønsker at beholde et udbud af professions- og erhvervsakademiuddannelser i hele landet. Da det kan være sværere og dyrere at drive disse uddannelser i yderområderne, arbejder vi for at ændre i skolernes taxametre, som sikrer flere ressourcer til de uddannelsessteder, som har særlige sociale eller geografiske udfordringer.

Flere undervisere med praktisk erfaring

Det er vigtigt, at underviserne på professionsuddannelserne har praktisk erfaring med det område, de underviser i. Derfor foreslår SF, at der skal være flere kombinationsstillinger på professionsuddannelserne, så de centrale undervisere kan give de studerende den nødvendige sparring og vejledning.

Internationalisering

Det skal være nemmere for studerende på professionsuddannelserne at søge på udveksling. Danmark har stor gavn af, at de studerende får erfaringer fra alle dele er verden, og Danmark har stor gavn af udvekslingsstuderende, som kommer til Danmark for at modtage undervisning.

Derfor vil SF have udarbejdet en plan for, hvordan professionsuddannelserne kan leve op til en målsætning om at modtage flere studerende og give flere studerende mulighed for at tage til udlandet.

Univers
Mobil navigation