Tillid og hjælp til den enkelte arbejdsløse

Den danske arbejdsmarkedsmodel er helt unik og kendt over hele verden – bl.a. med en høj grad af organisering i fagforeningerne, som et helt afgørende parameter. Det skal bevares og forsvares. Den danske model sikrer os et konkurrencedygtigt og omstillingsparat arbejdsmarked, hvor det bl.a. er nemt for virksomhederne at fyre, når ordrebogen svigter. Til gengæld har arbejdstagerne tryghed ved, at de får dagpenge i arbejdsløshedsperioden.

Med ændringerne på dagpengeområdet kan den danske model være i fare, for presset på længere opsigelsesperioder og mere tryghed i ansættelsen kan stige. SF arbejder for et godt dagpengesystem, som understøtter den danske model. Samtidig skal de ledige sikres ordentlige hjælp herunder også uddannelse.

Dagpenge
Genoptjeningsperioden skal forkortes 

VK-regeringen stod i 2010 i spidsen for en urimelig forringelse af muligheden for at få dagpenge, da genoptjeningskravet blev øget fra 6 måneder til 12 måneders fuldtidsarbejde. SF vil have genoptjeningsperioden ned på 6 måneder igen. Ellers risikerer vi både, at den arbejdsløses tilknytning til arbejdsmarkedet bliver svagere, og at flere tusinde mennesker rammes så økonomisk hårdt, at de må gå fra hus og hjem. En afkortning af genoptjeningsperioden belønner i den grad folk, der gør en indsats og viser, at de står til rådighed. Samtidig skal dagpengeperioden forlænges til 3 år

Beskæftigelsessystemet skal være en hjælp

Hjælpen til at få arbejdsløse tilbage i job er i dag katastrofalt dårlig. Derfor vil SF fremover styrke samarbejdet mellem virksomheder, jobcentre og A-kasser. Som ledig kan man med rette forvente, at jobcentre og A-kasser kender de lokale arbejdspladser og deres behov. Virksomhederne kan ligeledes med rette forvente, at de får adgang til den rette arbejdskraft.

Samtidig er det afgørende, at A-kasserne får mulighed for at komme mere på banen med det, de er bedst til, nemlig at hjælpe de arbejdsløse med jobsøgning og rådgivning, bl.a. om opkvalificering.

Uddannelse til arbejdsløse

Der er behov for, at vi opkvalificerer, (efter-)uddanner og omskoler arbejdsstyrken. Det koster på kort sigt, men er en kæmpe gevinst for både den enkelte og hele samfundet på lang sigt.

Uddannelse er derfor et helt centralt punkt i at få arbejdsløse tilbage i arbejde. For rigtig mange går vejen til varig beskæftigelse gennem nye eller udvidet kompetenceuddannelse. For SF er det især afgørende, at flere ufaglærte kan blive faglærte eller på anden måde uddanne sig og få en uddannelse. Vi ved, at virksomhederne kommer til at mangle faglært arbejdskraft i en ikke så fjern fremtid. Arbejdsløsheden er desuden væsentlig højere blandt ufaglærte end blandt faglærte. Derfor skal ufaglærte ledige kunne uddanne sig på dagpenge.

Den danske arbejdsmarkedsmodel er helt unik og kendt over hele verden – bl.a. med en høj organisationsgrad via fagforeningerne som et helt afgørende parameter. Det skal bevares og forsvares. Det sikrer os et konkurrencedygtigt og omstillingsparat arbejdsmarked, hvor det bl.a. er nemt for virksomhederne at fyre, når ordrebogen svigter. Til gengæld har arbejdstagerne tryghed ved, at de får dagpenge i arbejdsløshedsperioden.

Univers
Mobil navigation