Arbejdsmarked

Et godt arbejdsliv handler om ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig løn.  Lønmodtagere fra de andre EU-lande er velkomne til at arbejde i Danmark, hvis de får løn efter dansk overenskomst, overholder arbejdsmiljøloven og betaler deres skat. Men SF er stærkt imod social dumping, hvor arbejdsgivere udnytter østeuropæiske arbejdere ved at underbetale dem, lade dem arbejde sort og blæser på arbejdsmiljøloven. Det er en trussel mod titusinder af lønmodtagere og familier i Danmark. Kort sagt: Der skal være danske løn- og arbejdsforhold på danske arbejdspladser.

socialdumping_håndværker.jpg
Handling mod social dumping

Siden 2011 er der taget mange gode initiativer i kampen mod social dumping. Men problemet er bestemt ikke løst, og SF vil gøre endnu mere. For det første er der behov for en lov om kædeansvar. Det betyder, at en hovedentreprenør skal hæfte, hvis hans underentreprenører for eksempel ikke betaler ordentlig løn, snyder med skat eller ser stort på arbejdsmiljøet. For det andet vil SF imødekomme et årelangt ønske fra fagbevægelsen om at indføre ID-kort til alle bygningsarbejdere i Danmark, udlændige såvel som danskere. Det vil forstærke kampen mod social dumping væsentligt.

Offentlige udbud skal vise vejen

Når offentlige myndigheder – stat, kommuner og regioner - udbyder arbejde til private firmaer, bør det efter SF’s mening altid ske med krav om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår som normalt i Danmark. Kommer vi ikke igennem med, at dette krav også skal gælde i kommunerne, foreslår SF et følg-og-forklar-princip, hvor kommuner og regioner skal tage konkret stilling til, om de vil anvende arbejdsklausuler. Hvis de ikke gør det, skal de begrunde deres fravalg.

Et godt arbejdsmiljø betaler sig

Det danske arbejdsmiljø skal hele tiden forbedres. Desværre er både antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme steget, ligesom problemerne med det psykiske arbejdsmiljø også er kraftigt stigende. Det skal der sættes en stopper for.

I SF kæmper vi for et arbejdsmiljø, hvor ledelsen understøtter medarbejdernes mulighed for at lave et godt stykke arbejde. Det vil skabe højere trivsel, lavere sygefravær og i sidste ende øge produktiviteten. Et godt arbejdsmiljø betyder også færre offentlige udgifter til blandt andet sygedagpenge, sundhedsbehandling og førtidspension.


 

VIL DU GØRE EN FORSKEL I KAMPEN FOR ET BEDRE ARBEJDSMARKED?

FØLG PIA PÅ FACEBOOK. Like og del hendes opdateringer, så vi sammen kan få SFs politik ud til så mange mennesker som muligt. 

BLIV FRIVILLIG og deltag i kampen for at give SF et stærkt mandat, så vi kan få ændret dagpengesystemet og modvirke social dumping.

TILMELD dig SFs nyhedsbrev og bliv opdateret nu og under valgkampen

#StemSF

 

Univers
Mobil navigation