Udvikling

Kampen for lighed stopper ikke ved grænsen

SF’s ambition og vision om frihed, lighed og solidaritet er international. Vi mener, at Danmark skal støtte mennesker andre steder med at skabe lighed og fremme menneskerettigheder og demokrati. Bistanden skal derfor igen op på 1% og suppleres af 0,5 % til klima og miljø.

Udviklingsbistanden hverken kan eller skal redde verden. Men den skal bekæmpe fattigdom og styrke landes demokratiske og bæredygtige udvikling, blandt andet ved at sikre evnen til skatteinddragelse, fattigdomsorientering og fremme stærke civilsamfund.

udvikling.jpg
En procent af BNI til bæredygtig udvikling

SF arbejder for, at dansk udviklingsbistand skal udgøre 1% af BNI og for en tidsplan for, hvordan vi når dertil. Gennem flere år er udviklingsbistanden blevet udhulet mere og mere. Derfor er det vigtigt med opdeling i to rammer, fattigdom og den globale, så man kan følge udviklingen. Det er ikke mindst den fattigdomsorienterede bistand, der skal styrkes.

Der er også brug for massiv indsats mod klimaforandringer, og SF ser gerne, at der afsættes en ekstra 0,5 % til klima- og miljøindsatser.

Fattigdom og menneskerettigheder i fokus

Bekæmpelse af global ulighed – mellem lande og inden for lande – er et fælles ansvar. Udviklingsbistanden skal bruges til at bekæmpe fattigdom og til at fremme menneskers viden om og evne til at kæmpe for deres rettigheder.  Det kræver ikke mindst udvikling af stærke civilsamfund.

Det er helt afgørende for SF, at når danske virksomheder investerer, eller når dele af deres varekæde når om på den anden side af jorden, så skal de også tage ansvar for at efterleve målene i udviklingspolitikken. Både hvad angår arbejdstagerrettigheder og leverandørstyring.

Udviklingshensyn indtænkes i andre politikområder

 Udviklingslande påvirkes af en række politikområder – fra landbrug og fødevarepolitik til skat og handel.

Der skal skabes sammenhængende politikker, så det, vi gør med udviklingspolitikken for at styrke bæredygtig udvikling ikke undermineres af, hvad vi gør på andre politikområder.  Det handler helt grundlæggende om, at Danmarks  og EU’s politikker, som påvirker udviklingslandene, skal understøtte udviklingspolitikkens målsætninger.  Til gavn for verdens fattige og for bæredygtig udvikling.

 

Univers
Mobil navigation