Hvorfor mener SF at Danmark bør have jagerfly?

Det er en helt grundlæggende debat om, hvilken forsvars- og udenrigspolitik Danmark skal have, og hvilke rolle Danmark skal spille i verden. Det er også en diskussion, om Danmark skal kunne forsvare sit territorium.

Hvis Danmark fortsat skal have et flyvevåben, så skal vi udskifte de gamle F16-fly. De er helt nedslidte og skal udfases i 2024. Flyets stel har nået det maksimale antal timer, og motorerne er gamle.

holger_MF.jpg

SF støtter et dansk flyvevåben og dermed indkøb af jagerfly. Det gør vi af to årsager:

  • Forsvar af det danske territorium: Hvis vi skal have et forsvar, så skal det være i stand til at forsvare det danske territorium. Det er svært at forudsige de fremtidige konflikter. Få havde forudset Putins aggressive udenrigspolitik, og den har øget behovet for, at vi kan forsvare det danske territorium. Jagerfly skal i det tilfælde bruges til et afvisningsberedskab.

  • FN-operationer og air-policing: Vi skal nedtrappe krigseventyrene i Mellemøsten. Hvis vi skal deltage i internationale operationer, skal det være funderet i FN-beslutninger, og der skal være klare mål for indsatsen. Her skal vi bidrage og stille med jagerfly, hvis det er nødvendigt. Der vil stadig være behov for air-policing, for eksempel i forbindelse med overvågning af flyveforbudszoner. Vi skal være med i kampen mod undertrykkelse, folkemord og tyraner. Her skal Danmark kunne stille med jagerfly. I det omfang vi skal bidrage internationalt, skal det være som støtte til lokale kræfter, vi har tillid til. Og hvor vores indsats kan gøre en forskel. Som det faktisk var tilfældet i forbindelse med luftstøtten til kurderne i Nordirak. Men hvor det ikke virker i Syrien, fordi der ikke eksisterer de lokale kræfter, vi kunne støtte.

Hvordan går SF til forhandlingerne?

Vores indstilling er, at der skal være så få jagerfly som muligt. Forsvaret skal kunne løse de opgaver vi giver, men der skal ikke købes 30 fly, som nogen ligger op til. Vi mener, at 18 er et langt mere tidsvarende antal.

Det er dét, SF vil kæmpe for. Og det kan vi kæmpe for fordi vi, sidder med i forliget. Vi vil altså trække i den modsatte retning af Dansk Folkeparti og Konservative, som vil købe 30 kampfly. SF vil ikke acceptere, at man køber et unødigt antal fly.

Hvordan skal flyene finansieres?

Den endelige regning kender vi ikke. Det afhænger af hvor mange jagerfly, der bliver købt, og hvilken slags, valget ender på.

SF mener, at pengene skal tages fra Forsvarets egne budgetter. Der skal ikke findes penge fra andre områder. Og i øvrigt så mener vi, at der skal være generelle besparelser på forsvaret. Derfor har vi i vores tid i forligskredsen krævet besparelser på Forsvaret. Det er lykkedes os at få skåret 15 pct. af Forsvarets budget, som nu kan bruges på andre formål. 

Har du flere spørgsmål?

Vi har forsøgt at nå så bredt rundt som overhovedet muligt. Men vi vil også gerne høre fra dig. Har du stadig et spørgsmål eller er der noget du er i tvivl om? Skriv dine spørgsmål til sfchmo@ft.dk. Så samler vi dem sammen og kommer tilbage med samlet svar fra vores ordfører på området Holger K. Nielsen i næste nyhedsbrev.

Univers
Mobil navigation