Forsvar

SF tager ansvar internationalt for at beskytte civil befolkninger. SF arbejder for en mere fredelig verden. Vi ønsker færre krige og katastrofer. Vi vil sikre, at flere kan leve tryggere. SF støtter derfor Danmarks internationale engagement. Fokus skal i det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde fortsat ligge på konfliktforebyggelse, fredsbevaring, genopbygning og sikkerhed for civilbefolkninger. SF arbejder for fred og nedrustning, men vi anerkender samtidig, at det i nogen tilfælde kan være nødvendigt at anvende militære midler for eksempel for at beskytte civilbefolkninger. Vi har et fælles ansvar for verdens brændpunkter.

Militær.jpg
Militære interventioner skal så vidt muligt forankres i FN

I SF anerkender vi, at der kan være reelle behov for militær indgriben i verdens brændpunkter. SF ønsker, at enhver militær intervention så vidt muligt forankres i FN og i brede koalitioner på folkeretsligt grundlag. Det var derfor afgørende for SF’s støtte til det danske militære bidrag i Nordirak til bekæmpelse af ISILs fremmarch, at indsatsen sker på opfordring fra landets egen regering og dermed er i overensstemmelse med Folkeretten.

Desværre kender vi i dag eksempler på folkedrab og humanitære katastrofesituationer, hvor FN’s sikkerhedsråd er låst. I sådanne situationer er SF åben overfor, at man i overensstemmelse med FN-princippet om Responsability to Protect intervenerer militært for at beskytte civilbefolkninger.

Effektivisering af forsvaret

I 2009 tiltrådte SF for første gang et forsvarsforlig. Det skete, efter at det danske forsvar i en årrække – i hænderne på først og fremmest borgerlige partier – havde døjet med alvorlige problemer med fejlindkøb og dårlige investeringer. Derfor ville SF godt have langt mere direkte indflydelse på den førte forsvarspolitik og de værdier og prioriteringer, som det danske forsvar arbejder efter.

Danmark skal nu til at købe nye kampfly, der kan afløse F-16-flyene. Kampfly er et vigtigt dansk redskab i kampaktioner og i fredsbevarende missioner, og for at kunne agere tilfredsstillende, må de eksisterende F-16 fly skiftes ud. For SF er det dog helt afgørende, at forsvaret finder den billigst mulige løsning, og at forsvaret ikke får tildelt flere penge.

Danmark skal lære af erfaringerne fra Afghanistan

Det glæder os, at der nu er iværksat en uvildig undersøgelse af Danmarks indsats i krigen i Irak og Afghanistan. Det er vigtigt, at Danmark lytter til kritikken og tager ved lære i forhold til fremtidige operationer, ud fra et politisk, militært og bistandsmæssigt synspunkt. Erfaringerne tegner desværre et tydeligt billede af, at man meget sjældent opnår noget med militære instrumenter. Netop derfor har det været afgørende for SF’s opbakning til den danske indsats mod ISILs fremmarch i Nordirak, at der ikke er tale om vestlige landstyrker, men i stedet støtte til lokale oprørsgrupper fra luften.

Univers
Mobil navigation