Vær med i SF

I SF arbejder vi for et Danmark, en verden og en hverdag, der hænger sammen. Sammen er vi stærkest. Bliv medlem - og vær med til at skabe forandringer!

SF sommertræf 2017 foto William Vest-Lillesoe-40.jpg

I folketinget, EU, og i de danske kommuner og regioner sidder omkring 150 folkevalgte SF'ere klar til at rykke Danmark og EU i en mere social og mere grøn retning – med mere lighed, grønnere miljø og klima, bedre velfærd til børn og ældre og alle derimellem, et værdigt liv og sikkerhed for danskere, flygtninge og de fattigste i verden. Og de har brug for din hjælp.

Meld dig ind i SF i dag – og vær med til at skabe positive forandringer i dit lokalområde.
Der er masser af mulighed for at være med, lige så meget eller lidt du kan og vil.

Vi glæder os til at se dig!

SF Landsmøde 2018

SF'S landsmøde BØD PÅ flotte meningsmålinger og medlemsfremgang for andet år i træk. LÆS her om ny rød og grøn politik og find interviews med politikerne.

SF landsmøde 2018 foto William Vest-Lillesoe-4953.jpg

SF's landsmøde 2018 foregår i Kolding 13.-15. april. Du kan følge med på SF's Facebook og Twitter, og vi vil løbende opdatere her på siden med stærk SF-politik og nyheder.

Følg med på de sociale medier under hashtagget #SFLM18

Se Pia Olsen Dyhrs landsmødetale live og få seneste nyt på vores Facebook-side: facebook.com/sfparti

Følg med og gå i dialog på Twitter: @sfpolitik

Udpluk fra medierne:

Politik

SF vil give ansatte ret til ikke at tjekke mails efter fyraften - DR

Bedre vilkår for asylbørn: Asylbørns mistrivsel tages nu op i Folketinget - Information (kræver abonnement)

SF ønsker stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 - Ritzau/Politiken

SF vil forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2030 - DR

Flere rettigheder til borgere, der bliver klemt i beskæftigelsessystemet: Afgørelser om førtidspension skal ud af kommunerne – Avisen.dk

Brugerbetaling på sundhedsområdet skal sænkes: SF vil gøre tandlæge, psykologhjælp og fysioterapi gratis - Information (kræver abonnement)

 

Interviews, analyse m.m.

Interview med Pia Olsen Dyhr: »Jeg vil tage et nyt patent på ordet ’socialisme’« - Information (kræver abonnement)

Interview med Pia Olsen Dyhr: Nogle siger, at 'Pia står alene derude', men sådan føler jeg det slet ikke - Kristeligt Dagblad (kræver abonnement)

Interview med Karsten Hønge – Søndagspolitikken, Radio 24/7

Interview med Jacob Mark - Slotsholmen, DR P1

Interview med Pia Olsen Dyhr: »Problemet var politikken« - Politiken

Pia Olsen Dyhr vil opstille fem krav til en rød regering - DR

SF-formand om kontanthjælpsloft: "Det er sgu ikke en pisk, man har brug for" - Avisen.dk

Her er SF og S uenige om udlændingepolitik - Information/Ritzau

Olsen Dyhr med opsang til Løhde og Ziegler: Giv offentligt ansatte ordentlige vilkår - Altinget

Stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Danmark skal være forrest i kampen for miljø, klima og sundhed. Derfor foreslår SF et stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030.

biludstødning.jpg

Fremtiden er fossilfri, men udviklingen kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at skubbe på for at den grønne omstilling kommer op i gear.

Vores naboer i Europa er langt fremme. Norges borgerlige regering har besluttet, at salget af nye biler fra 2030 skal være klimaneutrale. Det samme har Holland. England og Frankrig har forbudt det fra 2040, og Tyskland er på vej med et forbud fra 2030. Også uden for Europas grænser arbejder flere lande på forbud mod salg af fossilbiler. Kina er blandt andet godt på vej mod et forbud, mens Indien har som mål, at alle nye biler skal være elektriske efter 2030.

Danmark skal melde sig på banen og følge de mest ambitiøse lande på det her område. Derfor foreslår SF et stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030, så alle nye biler fra 2030 bliver fossilfri, dvs. at de skal køre på el, biogas eller avancerede biobrændstoffer.

For at komme i mål med udfasningen af fossile biler senest i 2030, skal der over de kommende år iværksættes en række initiativer, som skal sikre et løbende fald i salget af fossile biler.

Lighed i sundhed

Tandlægeregninger og dyr psykologhjælp øger uligheden i sundhed. Derfor vil SF i gang med at afvikle brugerbetaling.

tandlæge.jpg

Brugerbetaling er med til at skabe et ulogisk og ulige sundhedssystem, fordi tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og store medicinudgifter i høj grad belaster borgere uden for arbejdsmarkedet og med de små indkomster. Det er afgørende at sikre, at studerende, arbejdsløse og danskere med små indkomster ikke fravælger behandlingen på grund af prisen, fordi det kan føre til en endnu større sundhedsudgift på sigt.

Derfor foreslår SF, at vi påbegynder afviklingen af brugerbetalingen på fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, og psykologhjælp samt reducerer medicinudgiften for de dårligst stillede.

Næsten hver anden borger med en indtægt under 200.000 kr. går ikke til tandkontrol, hver fjerde ung med betalingsproblemer dropper helt lægeordineret medicin, og socialt udsatte lever i gennemsnit 19 år kortere end resten af befolkningen. Det er helt uacceptabelt.

Afvikling af brugerbetaling på sundhedsområdet kan langtfra klares over en nat. Derfor foreslår SF, at vi påbegynder indsatsen ved årligt at afsætte en ramme på 250 mio. kr. hvoraf halvdelen via satspuljen og den anden halvdel fra det økonomiske råderum. Det vil over en valgperiode betyde en ekstra sundhedsmilliard til øget lighed på sundhedsområdet.

Public service for alle

Public Service-medier spiller en særlig rolle som varetager af upartisk, ikke-kommerciel og økonomisk uafhængig formidling. Derfor skal public service fortsat stå stærkt i det danske samfund og styrkes i konkurrencen med internationale udbydere.

fair medieskat.jpg

Danske medier spiller en vigtig rolle i formidlingen af nyheder, kunst, kul- tur og kulturarv, sprog og oplysning til borgene. De er et vigtigt grundlag for den demokratiske debat, for den demokratiske dannelse og opdragelse til at forvalte det demokratiske samfund.

Danske medier er pressede af store internationale mediekoncerner samt af det ændrede forbrugsmønstre, hvor brugerne i langt højere grad henter informationer og oplysning på sociale medier på en mere fragmen- teret og nichepræget facon.

Derfor er det nødvendigt at sikre, at danske medier får de bedst mulige betingelser for at varetage udbuddet af et alsidigt dansk indhold, sikre den demokratiske debat og den fælles forståelse, samt sikre muligheden for at kunne give relevant information om begivenheder i verden.

Public Service-medier spiller en særlig rolle som varetager af upartisk, ikke-kommerciel og økonomisk uafhængig formidling. Her sikres, ud over den demokratiske dannelse, også varetagelsen af samfundets sammen- hængskraft og fælles forståelse og desuden sikres det, at det mere nicheprægede, det særlige, det anderledes og det dybdeborende får en stemme. Derfor skal public service-medier fortsat stå stærkt i det danske samfund og styrkes i konkurrencen med internationale udbydere. Dansk public service er et vigtigt redskab til information og viden om Danmark og om resten af verden og har derfor et stort ansvar for saglig, korrekt og upartisk information.

SF's medieudspil i hovedtræk:

 • Afskaf licensen
 • Indfør en solidarisk og retfærdig medieskat
 • Afskaf momsen på digitale aviser
 • Indfør omsætningsskat på Google, Facebook, Amazon og andre internationale giganter.
 • Indfør en streaming-skat på streamingtjenester som HBO og Netfliix
 • Giv mere støtte til dansk kultur for børn og unge.
 • Spar 5 % på ledelseslaget i DR 
 • Giv de studerende rabat på licensen indtil den bliver afska et.
 • Drop støtten til medier, der ikke betaler skat i Danmark
 • Giv større tilskud til dansk film
 • Gør de centrale redaktioner i storbyerne mindre
 • Lad Radio24syv leve
 • Bevar TV2 på danske hænder
 • Styrk lokalaviserne

Sådan kommer vi parallelsamfund til livs

DET ER IKKE RELEVANT AT DISKUTERE, OM VI HAR GHETTOPROBLEMER I DANMARK. DET HAR VI. DERFOR SKAL VI TAGE HÅND OM PROBLEMERNE, SÅ BEBOERNE I SOCIALT UDSATTE BOLIGOMRÅDER FÅR DE SAMME MULIGHEDER SOM ANDRE. 

pujohn-das-110287.jpg
IKKE ENS MEN LIGE

Vi skal ikke alle være ens, men vi skal have lige muligheder. Når man kommer til Danmark, får man ret til frihed. Til gengæld får man også et ansvar for at bevare det frie og åbne samfund, som vi har bygget op gennem generationer. I Socialdemokratiet og SF vil vi altid kæmpe for et frit og åbent Danmark. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal kunne lide røde pølser og spise flæskesteg. Men det betyder, at vi skal have lige rettigheder.

VI SKAL HAVE FAT I DEN HÅRDE KERNE

Vi har som samfund længe troet, at hvis blot vi fik integreret dem, der kom hertil, med arbejde og sprog, så ville de også dele vores værdier. Og det er der heldigvis også rigtigt mange, der gør. Men vi må sande, at der er en hård kerne, som er ideologisk og politisk modstandere af vores demokrati og som modarbejder det, hvor de kan. Det går særligt ud over kvinder og børns mulighed for at få et frit og godt liv. Og det gør, at vi i dag står med parallelsamfund, hvor der er manglende ligestilling mellem kønnene, et fatalt mangel på blik for børneopdragelse og en dybere afstandtagen til hele det danske samfund, fordi der simpelthen hersker dybe, antidemokratiske tankesæt.

ET OPGØR MED SOCIAL KONTROL

Vi vil ikke acceptere parallelsamfund og ghettoer, hvor demokratiske værdier og dansk kultur ikke gælder. Vi er klar til at tage et opgør med social kontrol og undertrykkelse. Og vi er fast besluttede på at bryde den historiske udvikling i bosætningen, som har ført til, at ikke-vestlige indvandrere udgør majoriteten i stadig flere boligområder, skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Drop statsstøtte til gule fagforeninger

Det skal være billigere at melde sig ind i fagforeninger, som opretholder den danske model og forhandler overenskomster. Og skattefradraget skal væk for fagforeninger, der ikke har en samfundsgavnlig rolle.

Gule fagforeninger til hj side.png

Det skal være billigere at være medlem af en rigtig fagforening, som påtager sig et ansvar for den danske model og forhandler overenskomster. Til at finansiere det, fjernes fradraget for medlemskab af gule fagforeninger, som mere har karakter af privat forsikring og dermed ikke har en samfundsbærende funktion.

Det er langt fra alle fagforeninger, som bidrager til den danske model. De såkaldte gule fagforeninger nyder godt af velerhvervede rettigheder, som de almindelige fagforeninger gennem en lang årrække har kæmpet igennem, mens de selv forhandler meget få overenskomster. Deres medlemmer er således dækket af overenskomster, som andre fagforeninger har forhandlet på plads.

Det indebærer, at de har lavere omkostninger og dermed bedre kan underbyde øvrige fagforeninger – uden at påtage sig de kollektive opgaver, som er med til at opretholde den danske model på arbejdsmarkedet.

Vi har startet en underskriftsindsamling til støtte for forslaget.

Kronik: Sådan får vi en humanistisk flygtningepolitik

Flygtningesystemet skal laves om. Men bare at lukke for kvoteflygtninge og rase mod EU som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gør er for fattigt.

refugee camp.jpg

"NÅR NOGLE AFVISER, at Danmarks flygtningepolitik skal være humanistisk, er de i færd med at undergrave selve fundamentet under det Danmark, vi kender og er stolte af. Nej, humanismen er og skal forblive grundværdien også for fremtidige generationer." 

Margrete Auken er medlem af Europa-Parlamentet for SF. Jacob Mark er gruppeformand for SF. Kirstine Bille er viceborgmester i Syddjurs Kommune og folketingskandidat for SF giver her sit bud på hvordan.

Kronikken er bragt i politiken d. 27. oktober 2017

Ro På! - en reform med meget mindre stress

Det er et sygdomstegn, når alt i samfundet skal måles og vejes og når målet er konstant økonomisk vækst.
Vi præsenterer SF's vision for Danmark: Et samfund med mindre stress og mere Ro På.

Ro På sektionsbillede.jpg

Stadig flere mennesker føler sig pressede og går ned med stress.

Det gælder både børn, unge, arbejdsløse og mange med et stresset arbejdsliv. Børn har mindre tid til at være børn. Unge bliver konstant afkrævet svar på, hvad de vil med deres liv. Arbejdsløse bliver pisket rundt i systemet. Og familierne kan ikke få familielivet til at hænge sammen.

Det er på tide at gå en anden vej – væk fra præstationsræset, væk fra konkurrencestaten og væk fra fortællingen om, at økonomisk vækst fører til et bedre samfund uanset hvad.

Hvorfor en Ro-På-reform?

Stress og præstationsræset har mange negative følger, både menneskeligt og økonomisk. Faktisk mener vi ikke bare, at det er en af vores vigtigste opgaver at kæmpe for en hverdag, der hænger sammen; vi mener faktisk også, at det er en rigtig god investering for samfundet.

Her er blot nogle få af de mange gode grunde til at gennemføre en Ro-På-reform:

 • 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.
 • Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress.
 • Antallet af unge, der ugentligt eller dagligt er påvirket af stresssymptomer som hovedpine, mavepine, søvnbesvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed, er stigende.
 • Der ses en sammenhæng mellem unges stressniveau og deres brug af medicin. Blandt de 11-15- årige er medicinforbruget mod hovedpine fordoblet fra 1988 til 2010.
 • Blandt børn og unge, som har et lavt uddannelsesniveau eller som står uden for arbejdsmarkedet, er stressniveauet højere end gennemsnitsforekomsten på 20 pct.1
reformens konkrete løsninger

Familie- og arbejdsliv

 • Ret til nedsat arbejdstid for børnefamilier og SU-lignende lån til lønkompensation
 • Drop det rigide 2 pct. produktivitetskrav på vores sygehuse
 • Bedre muligheder for fleksibel arbejdstid fra år til år (ex. 30, 37 eller 42 timer efter eget valg)
 • National handlingsplan mod stress og bedre psykisk arbejdsmiljø
 • Ledere skal have psykisk arbejdsmiljø på skoleskemaet
 • Ny hotline for dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Luk Moderniseringsstyrelsen
 • Arbejdstilsynet skal have et løft på 80 mio. kr. årligt og fremadrettede faste bevillinger

Børne- og skoleliv

 • Ingen børn under 3 år skal tvinges fra vuggestue til børnehave
 • Forældre og pædagoger skal bestemme børns skolestart – ikke kommunalbestyrelsen
 • Børn har ret til en børnemiljølov
 • Afskaf nationale karakterranglister og mindsk brugen af standpunktskarakterer
 • Gør nationale tests frivillige

Studieliv

 • Drop karakterræset, indfør flere karakterfrie klasser og undersøg nyt optagesystem
 • Helsesøstre på alle ungdomsuddannelser – et sundhedstilbud på uddannelsesstederne
 • Fokus på faglig feedback og bedre vejledning til studerende
 • Fjern hurtigt-videre bonussen, afskaf fremdriftsreformen og drop uddannelsesloftet
 • Drop SU-besparelser og stop nedskæringerne på uddannelserne
Finansiering

De direkte udgifter forbundet med reformen udgør ca. 850 mio. kr. årligt gradvist faldende til ca. 650 mio. kr. årligt på sigt, når fysiske investeringer som de af børnemiljøloven er gennemført.

Ro-på-reformen har desuden en række modsatrettede effekter på arbejdsudbuddet. En række af forslagene kan betyde, at unge bliver senere færdige med en uddannelse, men vil omvendt nedbringe stress og sygdom hos børn og unge, hvilket betyder at flere vil kunne gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse, ligesom færre sygeperioder trækker i retning af, at uddannelsen kan afsluttes hurtigere. Arbejdsmiljøforslagene vil entydigt trække i retning af lavere sygefravær og færre mennesker på førtidspension. Samlet set vurderes det, at forslagene under ét vil øge arbejdsudbuddet, men af forsigtighedsgrunde indregnes ikke et konkret provenu herfra.

De direkte udgifter tænkes dækket af en lighedsskat på 0,5 pct. på formuer over 5 mio. kr. (det er den del, der overstiger 5 mio. kr., der beskattes).

Formueskatten skønnes at indbringe 1,4 mia. kr./år (Læs mere HER); det overskydende provenu anvendes til andre formål.

En stærk folkeskole

SF præsenterer 20 konkrete forslag, der skal gøre folkeskolen endnu bedre og fastholde den som det naturlige valg for forældre i Danmark.

Jacob Mark på Sortedamskolen foto William Vest-Lillesoe-27.jpg

Folkeskolen er den vigtigste samfundsinstitution i Danmark. Den er fællesskabets skole, og den er et af de vigtigste midler til at mindske betydningen af børns sociale baggrund. Alle børn skal have en faglighed for fremtiden – det vil sige, at de skal tilegne sig faglige kundskaber som at læse og regne, men også evnerne til at være kreative og omstillingsparate i en livslang læring.

Folkeskolen er også de danske forældres førstevalg, når de skal vælge skoletilbud til deres børn, og sådan skal det forblive i fremtiden. Det kræver, at vi giver folkeskolen rammerne til at give eleverne den skoledag, de fortjener. I fremtiden vil SF sætte en ny retning for skolerne med mere tillid, frisind og respekt for skolerne, de ansattes faglighed og stadig med børnene i centrum.

Med dette udspil foreslår SF at gøre skoledagen en halv time kortere hver dag. Til gengæld vil vi indføre et klasseloft på 24 elever i alle klasser. Vi vil afskaffe nationale karakterranglister, fjerne bureaukrati og gøre nationale tests frivillige for skolerne. Til gengæld vil vi indføre flere lektioner med to voksne. Vi kræver et farvel til lektier, men til gengæld vil vi prioritere tid til faglig fordybelse i de enkelte lektioner. Vi vil finde flere penge ved et sætte ind mod skattesnyd, og så vil vi bruge dem på at indføre sund kost på alle skoler og øge forebyggelsen på skolerne for at mindske betydningen af børnenes sociale baggrund.

Endelig vil vi give lærerne og pædagogerne mere tid til forberedelse med mere fleksible muligheder for fælles forberedelse og et undervisningsmax på 25 lektioner for lærerne, medmindre de selv ønsker at undervise mere. God undervisning kræver nemlig tid til forberedelse.

SF kæmper mod plastforurening

Vi er ved at drukne i plastik - og jo længere vi venter, jo sværere bliver skaden at rette op.

Plastkampagne sektionsbillede.png

Der flyder plastikøer rundt i havene, der tilsammen er 700 gange Danmarks størrelse. Og hvis du jævnligt spiser fisk og skaldyr indtager du årligt op mod 11.000 stykker mikroplast.

Plastik er et fantastisk materiale, men billige omkostninger og nem produktion har gjort mennesker til miljøsvin. Engangsemballage og unødvendig plastik i vores dagligvarer truer planeten. Og det er sket på blot 100 år!

I SF kæmper vi mod plastikforurening – for vores børn, vores samfund og vores klode. På vores kampagneside SF.dk/kloden kan du blive klogere på problemet med mikroplast, de politiske løsninger, og hvad du selv kan gøre.

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
25. april 2018     Kl. 22.29

Klar til @dr2deadline m @metteabildgaard Vi skal selvfølgelig diskutere energi og fremtidens vind eventyr. Se med o… twitter.com/i/web/status/9…

Jacob Mark

Jacob Mark

@jacobmark_sf
25. april 2018     Kl. 23.49

Ros til @PSkipperEL og Ø for at fremlægge en visionær plan for et mere solidarisk Danmark. Klogt at vise, at man ka… twitter.com/i/web/status/9…

Trine Schøning Torp

Trine Schøning Torp

@TrineTorp
22. april 2018     Kl. 21.52

Bekymringer om ulve skal tages alvorligt. Men det skal viden også. Vi har alle - også pressen - et ansvar for, at l… twitter.com/i/web/status/9…

Univers
Mobil navigation