Nu får vi igen mere skattespekulation

Udenlandsk arbejdskraft, der ikke betaler dansk skat, social dumping og færre skattekroner i de offentlige kasser.

Det er virkeligheden, efter at en ændring af skattereglerne har set dagens lys. Lige lukt i modstrid med de tiltag mod social dumping, som regeringen ellers bedyrer, at den vil prioritere.

Op gennem 00' erne har danske virksomheder i stigende grad brugt udenlandsk arbejdskraft. Det er blandt andet sket i form af arbejdskraft benævnt som vikarer, entrepriser og konsulenter til opgaver i virksomhederne. Under ét kaldet arbejdsudleje.

 

lisbeth_MF.jpg

Brancher, som især er berørt, er byggeog anlægsbranchen, gartnerier, rengøring og it-branchen. Alle brancher præget af udenlandsk arbejdskraft og social dumping.

Arbejdskraften er hyret i udenlandske firmaer, hvis ansatte har kunnet nøjes med at betale hjemlandetsskat. Og virksomhederne har derved kunnet slippe af sted med lavere lønninger. Et indirekte og ubegrundet skattetilskud til erhvervslivet, hvis omfang man kun kan gisne om.

Med skattereformen fra 2012 blev der gjort op med denne skattefidus. Nye regler om arbejdsudleje slog fast, at hvis en virksomhed hyrede udenlandsk arbejdskraft, skulle der betales dansk skat, hvis opgaven var en del af virksomhedens almindelige aktivitet. Man skulle ikke mere kunne spekulere i, hvor de ansatte skulle betale skat.
En helt igennem rigtig og retfærdig løsning.

Med den nye skatteministers tiltræden i år er der imidlertid kommet en ny melding fra Skat: Man vil vride måden, som reglerne tolkes på, voldsomt. Der indføres pludselig en masse undtagelser, som betyder, at vi vender tilbage til mere skattespekulation og social dumping. Hvorfor er Skat nu vendt på en tallerken? Vi mener, at man skal betale dansk skat, hvis man arbejder herhjemme, på lige fod med almindelige danske lønmodtagere.

Danske lønmodtagere skal ikke stilles ringere, når det gælder deres jobchancer i danske virksomheder, fordi udenlandsk arbejdskraft kan komme hertil og underbyde på lønnen, fordi de kan slippe for at betale dansk skat.

Med tilbagerulningen af reglerne er vi med til at sætte den fælles skattebase og dermed den fremtidige finansiering af velfærden over styr.

Vi mener, at man skal betale dansk skat, hvis man arbejder herhjemme, på lige fod med almindelige danske lønmodtagere.

Debatindlæg bragt i Politiken d. 27.5.2014. / AF LISBETH BECH POULSEN OG SIMON TØGERN, HHV. MF (SF), SKATTEORDFØRER, OG SEKTORFORMAND FOR HK/PRIVAT

Univers
Mobil navigation