lgbt

Forrest i kampen for lige rettigheder for alle

SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor homo,- bi-, og transseksuelle ikke udsættes for diskrimination, men har samme rettigheder som alle andre borgere.

Heldigvis er vi på den front nået langt i Danmark, men der er fortsat udfordringer, der skal løses. Det gælder især et opgør med den homofobi, der fortsat kommer til udtryk i samfundet. Det kan være alt fra de dumsmarte bemærkninger på arbejdspladsen eller i sportsklubben til fysiske overfald på personer med LGBT-baggrund.

Det er ikke alt, man kan lovgive sig ud af, men fra politisk side har man mulighed for at give rammerne for, hvordan samfundet udvikler sig. Allerede i 2003 vedtog SF et homopolitisk program, der nu er blevet til en egentlig LGBT-politik. Vi tror nemlig på, at politikerne kan og skal sætte en dagsorden, så vi får et samfund med plads til alle.

SF kæmper for:
  • Styrket indsats mod hate crimes
  • Ligeværdig seksualundervisning i folkeskolen
  • Fokus på ligestilling i kommunernes ansættelsespolitik
  • Forbedring af homo,- bi-, og transseksuelles vilkår i andre lande
  • Bekæmpelse af diskrimination på arbejdsmarkedet
  • Bekæmpelse af homofobi og diskrimination i idrætsverdenen

pride_1_.jpg
Copenhagen Pride

SF har i snart mange år deltaget i Copenhagen Pride, der hvert år sætter fokus på LGBT-rettigheder i såvel Danmark som udlandet.

Vi synes, det er vigtigt med synlighed, og vi sætter pris på den mangfoldighed, der udfolder sig, når homoer, biseksuelle, transseksuelle og alle andre, der kigger forbi København i Pride-ugen, mødes.

Pride er mange ting, men Pride er i høj grad et udtryk for den forskellighed, der er en styrke, når mennesker med forskellig baggrund arbejder sammen. Det hylder vi i SF, og derfor er vi naturligvis med, når der er Pride igen.

Om SFs LGBT-netværk

Netværket deltager i relevante diskussioner internt i SF, bidrager til formuleringen af partiets politik og arbejder for at synliggøre og gennemføre partiets politik, der vedrører homo,- bi-, og transseksuelles vilkår i samfundet.

Det gør vi bl.a. i samarbejde med SF's ligestillingsordførere, men også med eksterne samarbejdspartnere.

Netværket blev stiftet den 18. august 2002 som SFs Homonetværk og har i dag en 40-50 medlemmer. I foråret 2010 skiftede vi navn til SFs LGBT-netværk, fordi vi gerne vil markere endnu tydeligere, at vi også arbejder med bl.a. transseksuelles rettigheder.

Vær med

Udgangspunktet for netværkets aktiviteter er vores Facebook-gruppe, som alle kan være med i, hvis man sympatiserer med SF og netværkets arbejde.

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER - SF'S LGBT-POLITIK

SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet og sin kønsidentitet og leve i overensstemmelse med denne, uanset om man er L (lesbisk), G (bøsse), B (biseksuel) eller T (transkønnet).

homobryllup.JPG

Derfor er ligestilling mellem ligeværdige mennesker uanset seksuel orientering og kønsidentitet en vigtig del af SF's frihedsprojekt. SF vil arbejde for at modvirke de undertrykkende mekanismer i samfundet, der begrænser den enkeltes kønsidentitet og seksuelle minoriteters udfoldelsesmuligheder. Samtidig vil SF arbejde for ændringer i lovgivningen, der sikrer ligestilling uanset kønsidentitet og seksuel orientering.

Oplysning og synliggørelse

Homoseksuelle og transkønnede er i de senere år blevet mere accepteret i det danske samfund, men uvidenheden er stadig stor, og der hersker fortsat mange fordomme, som er grobund for fortielse, mobning, undertrykkelse og hatecrimes mod homoseksuelle og transkønnede.

Uvidenheden og fordommene kan og skal efter SF's opfattelse bekæmpes ved hjælp af oplysning om og synliggørelse af homoseksuelle og transkønnede i samfundet, blandt andet gennem den almene folkeoplysning og i undervisningssektoren.

Også andre steder i samfundet er der behov for synliggørelse: Både blandt etniske mindretal, inden for idræt og på arbejdsmarkedet, hvor homoseksualitet ofte er tabubelagt. Mange homoseksuelle og transkønnede har svært ved at være åbne på arbejdspladsen.

Derfor ønsker SF, at arbejdsgiverne signalerer mangfoldighed og rummelighed over for homoseksuelle og transkønnede, og at arbejdsmarkedets parter inddrager diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i det øvrige ligestillingsarbejde.

 Udarbejdet af SF's LGBT-netværk 2011, tiltrådt af SF’s daglige ledelse juni 2011

Univers
Mobil navigation