Finanslovsforslag 2015

De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation, grådighed og uansvarlighed. Det har været hårdt. Men heldigvis tyder en hel del på, at det er ved at lykkes, selvom væksten i dansk økonomi fortsat er sårbar.

Nu står vi så ved en skillevej. Vi kan vælge at spendere et spirende opsving på skattelettelser til erhvervslivet. Eller vi kan vælge i stedet at investere i mennesker, fællesskabet og en bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn. 

For SF står det helt klart. Vi skal investere frem for at spendere. Hvis Danmark skal klare sig godt i årene frem, er det det eneste fornuftige valg. 

SF's ændringsforslag til finansloven består af følgende 3 temaer:
Investering i mennesket
 • Styrket indsats til inklusion i folkeskolen
 • Flere voksne i daginstitutionerne
 • Tidligere hjælp til socialt udsatte børn og deres forældre
 • Uddannelse til udsatte unge
 • Styrket psykiatriindsats og forskning i socialområdet
Investering i fællesskabet
 • Genoptjeningsperioden i dagpengesystemet skal halveres
 • Dagpengeperioden skal forlænges
 • Forsørgerpligten for ikke-gifte samboende skal afskaffes
 • Forsørgertillægget for unge kontanthjælpsmodtagere skal sættes op
 • Øget indsats over for social dumping
Investering i planeten
 • Klimaforbedringer svarende til 1 million tons i 2020, bl.a. ved øgede energikrav til nye vinduer, overdækning af gylletanke og tilskud til grøn erhvervstransport.
 • Rent vand og en moderne vandsektor bl.a. ved bedre rensning af spildevand og øget teknologiudvikling
 • Mere natur til alle bl.a. ved flere penge til naturfonden, investering i klimatilpasning i byerne og mere bynær natur
Andet
 • Flere ansatte i SKAT
 • Justering af økonomiske sanktioner i kommuner og regioner
 • Øget prioritering af økologi
 • Øget forebyggende indsats på sundhedsområdet

 

Univers
Mobil navigation