Vi må ikke lade børn i stikken!

Det er ikke i orden at lade børn vente over et år med at blive forenet med deres far eller mor, fordi vi gerne vil gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark. Vi kender ikke regeringens endelig udspil, men SF kan ikke bakke op om de stramninger på asylområdet, som regeringen indtil videre har meldt ud.

ulighed640x360.jpg

Vi ved ikke, hvor længe borgerkrigen i Syrien varer. De fleste skønner, at det kommer til at vare år inden IS er nedkæmpet. Derfor giver det ikke mening at udsætte familiesammenføringer - især ikke når det handler om børn. Vi må huske, hvad det er for nogle vilkår de her mennesker kommer fra. Vi hører dagligt om halshugninger, voldtægter og kvinder, der bliver holdt som sexslaver.

Men regeringen må ikke lade kommunerne i stikken. Krisen i Syrien giver også udfordringer for mange lokalsamfund lige nu. Der er mange gode løsninger ude i kommunerne, som andre med fordel kan tage af lære af. Der er sågar nogle kommuner, der får skabt nye arbejdspladser. Men der er også udfordringer. Kommunerne bør lære af hinanden – og regeringen må finde en løsning, så kommunerne kan løfte opgaven.

Men det er ikke i orden at lade børn vente over et år med at blive forenet med deres far eller mor, fordi vi gerne vil gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark.

En styrket indsats til øget inklusion i folkeskolen

Det giver rigtig god mening, at inkludere flere elever i den danske folkeskole. SF vil afsætte over en halv milliard kroner for at sikre den øgede inklusion en god start.

folkeskole.jpg
Flere børn skal være en del af fællesskabet 

Erfaringerne fra den øgede inklusion er stadig sparsomme. Vi ved dog, at kommunerne generelt er kommet langt med at inkludere flere elever med adfærds- og indlæringsvanskeligheder. Så målet om at flere børn skal være en del af fællesskabet på skolerne er godt på vej.

Vi ved også, at der rundt omkring i landet er problemer forbundet med inklusionen. I nogle kommuner er inklusionen desværre gået for stærkt. Mange forældre oplever, at hjælpen til de børn, der har behov for ekstra støtte, ikke er god nok.

Det har betydning for alle elever og er en af de største udfordringer i den danske folkeskole p.t. Derfor skal vi sætte ind med en ekstra indsats for at sikre, at lærere og skoler er klar til inklusionsopgaven.

Ekstra midler til at sikre en god start

De ressourcer, der hidtil er blevet brugt på specialundervisningen, skal nu anvendes både på de inkluderede og øvrige elever. Det er vigtigt at holde kommunerne fast på det. Men i overgangsfasen foreslår SF, at der afsættes ekstra midler til at sikre en god start for en bedre inklusion i den danske folkeskole.

En ekstra indsats her og nu skal sikre, at alle elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Samtidig vil en vellykket inklusion have stor betydning for udviklingen i de kommende år og derfor også være sund fornuft på den lange bane.

Flere pædagoger til børnene

SF vil afsætte 500 millioner kroner til bedre forhold i landets daginstitutioner. Pengene skal gå til flere pædagoger og sikre, at alle børn uanset baggrund kommer godt med fra starten.

SF har fire konkrete forslag:

1. Flere voksne til børnene

I dag går stort set alle børn i daginstitution, og hverdagen i institutionerne har stor betydning for barnets senere skolegang og videre liv. Vores vuggestuer, dagplejer og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til læring og udvikling. Det er en god investering at sørge for gode rammer.

2. Praktikanter ud af normeringerne

Når pædagogstuderende er i praktik, skal de ikke bare fungere som ekstra arbejdskraft. Det sker desværre i dag rundt om i landet. Men hovedfokus skal være på uddannelse og læring, og derfor bør pædagog-praktikanter fremover ikke indgå i den daglige normering.

3. Børn skal hjælpes tidligere

Hvis hjælpen til børn ikke begynder tidligt nok, kan det have alvorlige konsekvenser for barnets fremtid. Derfor skal vi blive bedre til at målrette indsatsen over for de helt små børn og deres forældre. Det vil sikre flere børn en bedre start på livet.

4. Færre regler og bureaukrati

Der er for mange unødige regler og for meget bureaukrati i de danske daginstitutioner. Ledere og ansatte drukner i papirarbejde. Det skal der laves om på.

Vores planet har ikke brug for mere varm luft

SF vil sætte det kommende folketingsår i klimaets tegn. Det skal ske med målrettede investeringer, som sænker C02-udledningen og gør Danmark grønnere.

vindmølle.jpg

Danmark har en ambitiøs målsætning om at reducere vores klimaforurening med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Men vi er endnu langt fra målet. Samtidig har regeringen og Venstre med vækstaftalen fra juni endda været med til at forøge Danmarks CO2-forurening med 700.000 tons.

Derfor vil SF gøre det kommende år til et klimahandlingsår. Udover fuld kompensation for den øgede forurening i vækstaftalen vil vi have aftalt klimaforbedringer svarende til 1 million tons CO2 senest ved udgangen af 2015. Det er helt afgørende, hvis vi skal nå vores klimamål i 2020.

Konkrete tiltag, der gør en forskel

Løsninger, som kan sænke vores forurening, er bl.a.:

- Skærpede energikrav til nye vinduer

- Klimavenlig asfalt

- krav om overdækning af gylletanke

- Klimakrav til transport i det offentlige

Dagpengeproblemet skal løses

Det står i dag lysende klart, at dagpengereformen fra 2010 er en fiasko. Det var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale, som dengang besluttede dels at halvere dagpengeperioden til to år samt at fordoble den periode, man skal arbejde for at få dagpenge til et helt år. Og det midt i en krisetid.

pia_lang_sh.jpg

Indtil videre har mere end 40.000 danskere mistet retten til dagpenge. Hver time mister to personer retten til dagpenge og ved udgangen af 2015 vil op mod 60.000 ifølge prognoserne stå uden dagpenge.

Nogle af dem får heldigvis et job. Det er godt. Men mange er enten uden forsørgelse, på kontanthjælp eller på en af de midlertidige ydelser, som gradvist vil blive udfaset. For disse mennesker er fremtiden usikker.

Det er kort og godt trygheden for den enkelte, som er truet. Men det betyder også, at selve kernen i den danske model er under pres. Vores arbejdsmarked bygger på, at virksomhederne på den ene side nemt kan hyre og fyre, mens arbejdstagerne på den anden side til gengæld er forsikret i form af netop dagpenge, hvis jobbet skulle forsvinde.

Virkeligheden i dag er, at et medlemskab i en a-kasse ikke længere giver den tryghed, den bør. Det er et stort problem for vores arbejdsmarked, som er rygraden i det danske samfund.

Vi står altså med et alvorligt problem.

Pia Olsen Dyhr

Vi har mistet 8000 job i lastbilsbranchen de seneste år. Vi har udenlandske biler, der kører alt for mange ulovlige ture i DK. Det vil vi i SF sætte en stopper for. Det går vi til finanslovsforhandlingerne med. Det kræver kameraer ved grænsen, så politiet langt bedre kan efterforske og fange dem, der ikke overholder reglerne. Slut med at underminere danske løn- og arbejdsvilkår!


Pia Olsen Dyhr: Vi skal finde en løsning

40.000 mennesker har mistet retten til dagpenge. Det vil SF gøre noget ved. Se videoen med Pia Olsen Dyhr og deltag i kampen for en dagpengeløsning.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
21. oktober 2014     Kl. 22.50

Nu er Løkke og DF åbenbart enige om at sende alle krigsflygtninge til lejre i Kenya, hvem mon skal deporteres næste gang? #dkpol


Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
21. oktober 2014     Kl. 08.34

Mærkværdigt at SST holder kritik af læge skjult pga frivillig aftale.Reglen skal ændres siger jeg @tv2newsdk #dkpol fyens.dk/indland/-Probl…

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
16. oktober 2014     Kl. 19.57

Hatten af for borgmesteren - fandme flot (også selvom han ikke er SFer :-)). Han er en rigtig borgmester! nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-1…

SF

SF

@SFpolitik
21. oktober 2014     Kl. 11.10

Øget indsat over for demens. SF ønsker 150 millioner kroner til at bygge flere og bedre boliger til ældre med demens. jyllands-posten.dk/politik/ECE712…


Hvem har lavet den pizza eller plukket de jordbær, du er ved at sætte tænderne i? Og har de fået en ordentlig løn og arbejdet under fair vilkår? Det er svært at svare på i dag - men et ID-kort for ansatte vil være et skridt i en bedre retning med mindre social dumping.


Univers
Mobil navigation