topbanner_sfdk_dagpenge1.png

En styrket indsats til øget inklusion i folkeskolen

Det giver rigtig god mening, at inkludere flere elever i den danske folkeskole. SF vil afsætte over en halv milliard kroner for at sikre den øgede inklusion en god start.

folkeskole.jpg
Flere børn skal være en del af fællesskabet 

Erfaringerne fra den øgede inklusion er stadig sparsomme. Vi ved dog, at kommunerne generelt er kommet langt med at inkludere flere elever med adfærds- og indlæringsvanskeligheder. Så målet om at flere børn skal være en del af fællesskabet på skolerne er godt på vej.

Vi ved også, at der rundt omkring i landet er problemer forbundet med inklusionen. I nogle kommuner er inklusionen desværre gået for stærkt. Mange forældre oplever, at hjælpen til de børn, der har behov for ekstra støtte, ikke er god nok.

Det har betydning for alle elever og er en af de største udfordringer i den danske folkeskole p.t. Derfor skal vi sætte ind med en ekstra indsats for at sikre, at lærere og skoler er klar til inklusionsopgaven.

Ekstra midler til at sikre en god start

De ressourcer, der hidtil er blevet brugt på specialundervisningen, skal nu anvendes både på de inkluderede og øvrige elever. Det er vigtigt at holde kommunerne fast på det. Men i overgangsfasen foreslår SF, at der afsættes ekstra midler til at sikre en god start for en bedre inklusion i den danske folkeskole.

En ekstra indsats her og nu skal sikre, at alle elever får det undervisningstilbud, de har krav på. Samtidig vil en vellykket inklusion have stor betydning for udviklingen i de kommende år og derfor også være sund fornuft på den lange bane.

Flere pædagoger til børnene

SF vil afsætte 500 millioner kroner til bedre forhold i landets daginstitutioner. Pengene skal gå til flere pædagoger og sikre, at alle børn uanset baggrund kommer godt med fra starten.

SF har fire konkrete forslag:

1. Flere voksne til børnene

I dag går stort set alle børn i daginstitution, og hverdagen i institutionerne har stor betydning for barnets senere skolegang og videre liv. Vores vuggestuer, dagplejer og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til læring og udvikling. Det er en god investering at sørge for gode rammer.

2. Praktikanter ud af normeringerne

Når pædagogstuderende er i praktik, skal de ikke bare fungere som ekstra arbejdskraft. Det sker desværre i dag rundt om i landet. Men hovedfokus skal være på uddannelse og læring, og derfor bør pædagog-praktikanter fremover ikke indgå i den daglige normering.

3. Børn skal hjælpes tidligere

Hvis hjælpen til børn ikke begynder tidligt nok, kan det have alvorlige konsekvenser for barnets fremtid. Derfor skal vi blive bedre til at målrette indsatsen over for de helt små børn og deres forældre. Det vil sikre flere børn en bedre start på livet.

4. Færre regler og bureaukrati

Der er for mange unødige regler og for meget bureaukrati i de danske daginstitutioner. Ledere og ansatte drukner i papirarbejde. Det skal der laves om på.

Vores planet har ikke brug for mere varm luft

SF vil sætte det kommende folketingsår i klimaets tegn. Det skal ske med målrettede investeringer, som sænker C02-udledningen og gør Danmark grønnere.

vindmølle.jpg

Danmark har en ambitiøs målsætning om at reducere vores klimaforurening med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Men vi er endnu langt fra målet. Samtidig har regeringen og Venstre med vækstaftalen fra juni endda været med til at forøge Danmarks CO2-forurening med 700.000 tons.

Derfor vil SF gøre det kommende år til et klimahandlingsår. Udover fuld kompensation for den øgede forurening i vækstaftalen vil vi have aftalt klimaforbedringer svarende til 1 million tons CO2 senest ved udgangen af 2015. Det er helt afgørende, hvis vi skal nå vores klimamål i 2020.

Konkrete tiltag, der gør en forskel

Løsninger, som kan sænke vores forurening, er bl.a.:

- Skærpede energikrav til nye vinduer

- Klimavenlig asfalt

- krav om overdækning af gylletanke

- Klimakrav til transport i det offentlige

Dagpengeproblemet skal løses

Det står i dag lysende klart, at dagpengereformen fra 2010 er en fiasko. Det var Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale, som dengang besluttede dels at halvere dagpengeperioden til to år samt at fordoble den periode, man skal arbejde for at få dagpenge til et helt år. Og det midt i en krisetid.

pia_lang_sh.jpg

Indtil videre har mere end 40.000 danskere mistet retten til dagpenge. Hver time mister to personer retten til dagpenge og ved udgangen af 2015 vil op mod 60.000 ifølge prognoserne stå uden dagpenge.

Nogle af dem får heldigvis et job. Det er godt. Men mange er enten uden forsørgelse, på kontanthjælp eller på en af de midlertidige ydelser, som gradvist vil blive udfaset. For disse mennesker er fremtiden usikker.

Det er kort og godt trygheden for den enkelte, som er truet. Men det betyder også, at selve kernen i den danske model er under pres. Vores arbejdsmarked bygger på, at virksomhederne på den ene side nemt kan hyre og fyre, mens arbejdstagerne på den anden side til gengæld er forsikret i form af netop dagpenge, hvis jobbet skulle forsvinde.

Virkeligheden i dag er, at et medlemskab i en a-kasse ikke længere giver den tryghed, den bør. Det er et stort problem for vores arbejdsmarked, som er rygraden i det danske samfund.

Vi står altså med et alvorligt problem.

Pia Olsen Dyhr

Vi er vidner til voldsomme overgreb på civile og massive flygtningestrømme fra både Irak og Syrien, som kræver international handling. For SF er det vigtigt, at missionen er målrettet på at beskytte civile i Nordirak, og at det er på opfordring fra landets egen regering. Det holder sig derfor inden for Folkeretten og handler om at stoppe IS fremmarch, våbenlagre og kampenheder. Passivitet fra det internationale samfund i sådan en situation er direkte uansvarlig.


Pia Olsen Dyhr: Vi skal finde en løsning

40.000 mennesker har mistet retten til dagpenge. Det vil SF gøre noget ved. Se videoen med Pia Olsen Dyhr og deltag i kampen for en dagpengeløsning.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
30. september 2014     Kl. 01.50

Dejlig dag i Chicago, nu MNF i flimmeren, perfekt :-) @gulklud


Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
30. september 2014     Kl. 19.31

Skal til at holde foredrag om min vej ind i politik fra et arbejderhjem.Denne gang til kvinderne i Skovlunde #dkpol http://t.co/GiTwy42IeM

Lisbeth Bech Poulsen

Lisbeth Bech Poulsen

@LisbethBPoulsen
30. september 2014     Kl. 16.01

Samråd med Miljøminister @Kirstenbrosbol - vi vil ikke have sprøjtegifte i vores økologiske frugt og grønt. #dkpol #oekologi

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
26. september 2014     Kl. 16.26

Alt for mange civile dræbte og forfulgte til ingen int handling. SF støtter derfor F16 fly til Nordirak for at beskytte de civile mod IS

SF

SF

@SFpolitik
29. september 2014     Kl. 11.45

Dagpenge-regler bekymrer 3F'ere: Syv ud af 10 3F-medlemmer er bekymrede for, om de vil kunne finde et nyt arb. #dkpol bit.ly/YAH4LB


Formanden på tur

Pia Olsen Dyhr har de seneste uger været rundt i Danmark for at sætte fokus på den offentlige sektor. Tillid skal afløse kontrol, og vi skal investere mere i kernevelfærden, lyder budskabet.

Børnehave (2).JPG

Flere penge til velfærd, nej til nulvækst og mere ansvar til de ansatte. Det er kernen i SF’s vision for den offentlige sektor.

Vi har i dag et godt og velfungerende offentligt system i Danmark. Vi har en velfærdsmodel, som skaber sammenhængskraft og social retfærdighed. Men den passer ikke bare sig selv. Vi skal værne om den og udvikle den.

Derfor har Pia Olsen Dyhr i september besøgt en række danske byer for at møde pædagoger, folkeskolelærere, andre offentlige ansatte og borgere. Alt sammen for at blive klogere på, hvordan tillid og lokale løsninger kan afløse kontrol og bureaukrati i det offentlige, så vi kan gøre den offentlige sektor og vores velfærd bedre.

Du kan se mere fra Pia Olsen Dyhr og hendes tur rundt i Danmark på Facebook eller Twitter på #piapåtur. 

Disse byer besøgte Pia:

Kolding, d. 9. september:
Besøgte en daginstitution, et frivilligcenter og en kommunal genbrugsplads med særligt grønt fokus.

Odense, d. 11. september:
Besøgte en daginstitution og en lokal 3F-afdeling til en snak om dagpenge-problemet på Fyn.

Køge og Borup, d. 12. september:
Besøgte Familieafdelingen i Køge kommune og Familiehuset Elmehuset, hvor familier med små børn får hjælp til at få dagligdagen til at fungere.

Holstebro, d. 16. september:
Besøgte plejeboligerne Mellemtoft, det lokale jobcenter og pædagoguddannelsen på byens VIA University College.

Silkeborg og Aarhus, d. 17. september:
Besøgte LO i Silkeborg-Favrskov til morgenmøde om dagpenge-situationen, et samarbejdsprojekt mellem virksomheder, ungdomsuddannelser og Aarhus kommune, som har stor succes med at få rodløse unge i gang med uddannelse og arbejde, samt Ellevangsskolen i Aarhus til en snak om implementeringen af skolereformen og arbejdet med inklusion.

Aalborg, d. 23. september:
Besøgte folkeskolen Seminarieskolen, som har glimrende erfaringer med at inkludere elever med særlige behov i den almindelige undervisning, Dansk Metal til en snak om dagpenge-situationen og jobskabelse, samt virksomheden Envi-Dan, som arbejder med innovative løsninger på vand- og klimaområdet.

Ifølge AK Samvirke har over 40.000 danskere mistet dagpengene siden starten af 2013. Det er indiskutabelt, og det ændrer sig ikke af, at De Radikale nu beskylder SF og Enhedslisten for at lyve om tallene. Trist at R hellere vil forklejne debatten og problemet i stedet for at diskutere en løsning for de mange, der er blevet og vil blive ramt af den dagpenge-reform, som R var med til at indføre. Mon Socialdemokraterne mener det samme og heller ikke vil en løsning?


Univers
Mobil navigation