SF HAR SIKRET Flere pædagoger  til børnene

SF sikrer én milliard kroner til flere pædagoger

Som en del af finansloven har SF lavet en aftale, som sikrer 600 flere pædagoger til landets daginstitutioner. En stor SF-sejr, siger Pia Olsen Dyhr.

børn.JPG

Det har længe været en SF-mærkesag, at vi skal investere mere i vores børn. Derfor er Pia Olsen Dyhr utroligt glad for den nye aftale, som over fire år sætter én milliard kroner af til flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer.

”Det har hele tiden været afgørende for SF, at der kommer flere voksne i daginstitutionerne, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu har sikret netop dét. Det betyder, at der bliver mere tid til det enkelte barn, og det er jeg sikker på, at alle forældre gerne vil have. Det er jeg som forælder i hvert fald selv rigtig glad for,” siger Pia Olsen Dyhr.

Og behovet for flere voksne i daginstitutionerne er stort. En opgørelse lavet af Bureau 2000, som Søndagsavisen bragte i weekenden, viser, at der i 1986 var 7,5 børn pr. voksen i landets børnehaver. I 2011 var tallet 11,6.

”Det er en forkert udvikling, som vi skal have vendt. Derfor var flere voksne i daginstitutionerne helt essentielt for SF, og 600 flere pædagoger i de næste fire år er et stort skridt i den rigtige retning,” siger Pia Olsen Dyhr.

Fuld garanti for flere hænder
Tidligere aftaler på området har ikke bundet landets kommuner til at bruge pengene på flere pædagoger. Senest har en undersøgelse fra pædagogernes forening, BUPL, dog vist, at mange kommuner ikke har brugt de ekstra midler på det, der var intentionen.

For at få deres del i den nye børnemilliard skal landets kommuner derfor kunne dokumentere, at  pengene bliver brugt på flere voksne til børnene.

”SF har stået hårdt på, at disse penge kun må bruges på flere hænder i børnehaver og vuggestuer. Hvis kommunerne vil have del af børnemilliarden, skal de derfor dokumentere, at pengene går til at ansætte flere pædagoger. Det betyder, at vi har en garanti for, at pengene bliver brugt på børnene, og det er vi glade for.”

Sundhedsaftale styrker velfærden

SF har sikret flere penge til forebyggelse og til indsatsen mod farlige hormonforstyrrende stoffer. ”Det er et markant løft,” siger Pia Olsen Dyhr om den nye sundhedsaftale.

Vores hospitaler og sundhedsvæsen er kernen i den velfærd, som SF dagligt kæmper for at styrke.

Derfor er SF-formand Pia Olsen Dyhr glad for at have lavet en ny sundhedsaftale med regeringen og Enhedslisten, som over de næste fire år investerer 6,5 milliarder kroner i mere og bedre sundhed til osalle sammen.

De 6,5 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet skal bl.a. gå til at løfte kræftbehandlingen, sikre bedre forebyggelse og styrke indsatsen mod hormonforstyrrende stoffer.

Mere lighed
”For SF har det været vigtigt at styrke forebyggelsesindsatsen, og at der kom fokus på de ældre medicinske patienter og sårbare børn. Der er mange SF-aftryk i denne her aftale,” siger Pia Olsen Dyhr og uddyber:

”Særligt er jeg glad for, at vi gør noget ved uligheden i sundheden, og at det lykkedes at få sat penge af til en større indsats over for farlige kemikalier i forbrugsprodukter,” siger hun.

Ligheden i sundhed skal blandt andet øges gennem et større fokus på forebyggelse. Aftalen afsætter 200 mio. kr. som skal bruges til at sætte ind over for alkohol, rygning og overvægt. Alle tre faktorer, hvis følgesygdomme i højere grad rammer de mindst ressourcestærke danskere.

”Uligheden i sundhed er alt for stor. De sunde er blevet sundere, mens en stor gruppe af danskere ikke har fået gavn af den fremgang i sundhed, som vi har oplevet i samfundet som helhed. I dag lever de rigeste mænd f.eks. 10 år længere end de fattigste. Det er helt socialt skævt og det skal der rettes op på. Derfor er det rigtig klogt at gå ind og se på og gribe ind i forhold til de faktorer, der gør, at nogle lever betydeligt kortere end andre og er mere plaget af sygdom,” siger Pia Olsen Dyhr.


Også den negative sociale arv bliver der sat ind over for. En pulje på 175 mio. kr. skal blandt andet styrke sundhedsplejens tidlige og opsøgende indsats over for familier med små børn.

”I hjemmet ser man jo, om barnet og familien trives. Alt for ofte bliver der først grebet ind, når det er for sent, og så er det jo desværre børnene, der betaler prisen,” siger Pia Olsen Dyhr.

Mindre hormon-kemi
SF har i forhandlingerne også haft særligt fokus på at få fjernet hormonforstyrrende stoffer og kemikalier fra vores hverdag. Disse stoffer har nemlig store helbredsmæssige konsekvenser i form af barnløshed, misdannelser hos nyfødte børn og kræftsygdomme.

Derfor er Pia Olsen Dyhr glad for, at aftalen sætter 50 mio. kr. af til mere forskning i konsekvenserne af hormon-kemi.

”SF ville gerne have gået endnu længere og indført en mærkningsordning, så vi forbrugere nemt kunne vælge hormon-kemi fra. Og på sigt vil vi have et forbud. Det ville regeringen dog ikke gå med til, men pengene til mere forskning er alligevel et skridt i den rigtige retning. Det giver os mere viden, og den kan vi bruge til at overbevise industrien og resten af Folketinget om, at hormonforstyrrende stoffer er farlige og skal helt ud af vores hverdag.”

Flere penge til ældre patienter
Sundhedsaftalen giver også de ældre patienter bedre vilkår. En pulje på 725 mio. kr. skal øge kapaciteten på hospitalernes medicinske afdelinger og styrke den kommunale forebyggelse, og det betyder bedre behandlingsforløb og mere omsorg for de ældre.

”De ældre og kroniske patienter har længe været en overset gruppe. Jeg er glad for, at vi opprioritere disse mennesker,” siger Pia Olsen Dyhr.

 

Grøn aftale giver én milliard til natur og klima

Med penge til mere natur, økologi og grøn omstilling gør en ny delaftale i finansloven Danmark grønnere. De nye initiativer er fyldt med SF-aftryk.

COLOURBOX1729696.jpg

SF er Danmarks grønne parti, og det beviser vi med den nye finanslov. SF har skubbet finansloven i en grønnere retning, og resultatet er en delaftale, som indeholder en vifte af klima- og miljø tiltag.

Overskuds-el bliver til varme
Klimaindsatsen bliver styrket med 100 mio. kr. om året i de kommende fire år. Midler, som bl.a. skal bruges på at gøre vores energiforbrug både mindre og grønnere. For eksempel ved at investere i teknologi, der kan lave overskydende elektricitet - der ellers ville gå til spilde - om til varme.

”Hvis vi skal gøre Danmark grønnere, er det nødvendigt med ny grøn teknologi, som kan afløse den gamle og sikre, at vores varmeværker og energisystem hele tiden bliver renere og bedre,” siger Pia Olsen Dyhr.

Ja til økologi, nej til pesticider
Økologien styrkes med 120 mio. kr., og indsatsen mod landbrugs sprøjtegifte bliver forstærket. Det sker ved hjælp af bedre test af pesticider og er vigtigt i forhold til at beskytte vores rene grundvand bedre.

Mærkesag bliver til virkelighed

Også SF’s mærkesag om udviklingen af et grønt nationalregnskab bliver til virkelighed. Det betyder, at fremtidens finanslove ikke kun kommer til at indeholde økonomiske mål, men også status på klima, miljø og natur.

”Vi skal ikke kun planlægge fremtiden ud fra en økonomisk målestok. Målsætninger for miljø og klima er mindst lige så afgørende som de økonomiske, og med det grønne nationalregnskab får vi et værktøj, som sikrer, at klimaindsatsen og vores natur får en mere fremtrædende plads, når Folketinget skal lave politiske aftaler, ” siger Pia Olsen Dyhr.

Netop naturområdet bliver med delaftalen også tilført over 100 mio. kr., som bl.a. skal bruges på mere skov og på en artsportal, som skal være med til at sikre biodiversiteten og mangfoldigheden i vores dyreliv.

Den nye grønne aftale indeholder endnu flere initiativer. Du kan læse dem alle og få flere informationer om de nævnte på Miljøministeriets hjemmeside

SF sikrer tiltag mod social dumping

Med finansloven bliver der sat ekstra ind imod social dumping og særligt den ødelæggende piratkørsel, som truer den danske transportsektor.

lastbil640.jpg

Ulovlig lastbilkørsel er ved at slå bunden ud af den danske transportsektor. Hvor en dansk chauffør takket være sin overenskomst vil være sikret en månedsløn vel over 20.000 kroner, er der eksempler på, at østeuropæiske chauffører må nøjes med 8.000-9.000 kroner for det samme stykke arbejde.

Derfor har SF været med til at sikre, at kampen mod social dumping bliver styrket med næste års finanslov – især på transportområdet.

”Det er helt uholdbart, at udenlandske chauffører udkonkurrerer danske chauffører og vognmænd ved at dumpe løn- og arbejdsvilkår. Det flår fuldstændig gulvtæppet væk under den danske transportbranche. Derfor er jeg enormt glad for, at vi har fået en god aftale i hus,” siger Pia Olsen Dyhr.

Mere kontrol og stop for smuthuller

Helt konkret skærper vi med aftalen kontrollen med de udenlandske lastbiler, så vi får stoppet en større del af piratkørslen - og ikke mindst sikret, at sikkerheden også er i orden i forhold til bl.a. hviletid og farligt gods. Kontrollen bliver styrket med ekstra 10 millioner kroner i 2015 til politiets tungvognskontrol. Penge, der kommer oveni i en eksisterende indsats med 15 millioner kroner årligt i 2015-2017.

Derudover bliver der lukket for de smuthuller i lovgivningen, som har gjort, at udenlandske chauffører har kunnet køre i danske lastbiler på de danske landeveje, men til en løn langt under det niveau, vi vil acceptere i Danmark.

"For SF er det afgørende, at strammer op på kontrollen med udenlandske lastbiler, som kører i Danmark. Samtidig skal vi lukke det smuthul i lovgivningen, som danske vognmænd bruger til at dumpe lønningerne," siger Pia Olsen Dyhr.

Større fradrag til fagforening

Aftalen gør det også billigere for 1,3 millioner lønmodtagere at være med i en fagforening. Den borgerlige regering indførte sammen med Dansk Folkeparti et loft på fradrag for det faglige kontingent – et frontalangreb på fagforeningerne og en unfair fordel til de gule discount-”fagforeninger”.

Nu gør vi om på det ved at fordoble det det maksimale fradrag for fagforeningskontingent fra 3.000 til 6.000 kr. om året. Da rabatten ikke er indkomstafhængig, vil den større rabat have størst betydning for lavtlønnede og arbejdsløse.

SF redder milliardbeløb til udviklingsarbejde

Regeringen ville flytte et stort beløb væk fra udviklingsbistanden, men det er lykkedes SF at annullere en markant del af besparelserne.

Afrikaudviklingsbistand.jpg (1)

Sammen med regeringen og Enhedslisten har SF lavet en aftale, som betyder, at nedskæringerne i udviklingshjælpen bliver markant mindre end de næsten tre milliarder kroner, som regeringen havde foreslået.

SF er imod, at Danmark skal spare på hjælpen til verdens fattigste lande, og var fra starten meget kritiske over for regeringens voldsomme forslag om at skære 2,85 milliarder kroner i udviklingshjælpen.

Gennem længere forhandlinger er det lykkes at overbevise regeringen om, at forslaget er for drastisk. Den nye aftale betyder, at de foreslåede besparelser for 2014 (350 mio. kr.) bliver helt annulleret, og at næste års besparelser bliver reduceret fra 2,5 milliarder kroner til 1-1½ milliard. I alt bliver nedskæringerne reduceret til ca. det halve.

SF’s udviklingsordfører, Trine Pertou Mach, siger:

”Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi i SF helst havde set, at der slet ikke skulle spares på den danske hjælp til verdens fattigste. Vi er ikke glade for nedskæringerne, men hvis regeringen havde lavet en aftale med de borgerlige, havde konsekvenserne været langt større. Derfor var det nødvendigt for os at finde et kompromis med regeringen, og jeg er tilfreds med, at det lykkes at reducere konsekvenserne til næsten det halve af det, som regeringen havde foreslået,” siger hun.

Klima og fattigdom prioriteres

Trine Pertou Mach er også tilfreds med, at aftalen sikrer centrale områder af udviklingshjælpen imod besparelserne.

”Det er vigtigt for SF, at vi ikke sparer på klimabistanden, og at der bliver sparet så lidt som overhovedet muligt på den hjælp, som går direkte til at bekæmpe fattigdom og til at opbygge civilsamfund i udviklingslandene. Det sikrer denne aftale og det er jeg glad for,” siger Trine Pertou Mach, som tilføjer, at SF med aftalen også har fået afsat penge til Det Danske Hus i Palæstina, en pulje til bekæmpelse af skyttesnyd i ulandene og til ikke-militær konfliktløsning.

Aftalen betyder også, at Danmark får som erklæret mål, at udviklingsbistanden på sigt skal op på én procent af BNP mod 0,85 procent i 2014.

Pia Olsen Dyhr

Jeg er glad! En god finanslov med klare forbedringer for vores børn, for miljø, klima og økologi, bekæmpelse af social dumping, afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samleverne og meget meget mere. Og dejligt at se, at det gør en reel forskel i folks liv om det er rød eller blå finanslov.


75 MIO. KR. TIL BEDRE INKLUSION I FOLKESKOLEN

Som en del af finansloven har SF været med til at sikre 75 millioner kroner til bedre inklusion af børn med særlige behov i landets folkeskoler. "Det er skridt i den rigtige retning, selvom det ikke er en hemmelighed, at vi gerne havde set langt flere ressourcer afsat til området", siger Pia Olsen Dyhr.

folkeskole.jpg

Folkeskolen står med en kæmpe udfordring lige nu: børn, som tidligere fik specialundervisning, skal nu i højere grad rummes i den almindelige folkeskole. Det er en god idé at fastholde flere elever i fællesskabet og skabe en mere rummelig folkeskole. Men det er også en kæmpe udfordring. Ikke kun for de elever, som har særlige behov, men for alle elever, for lærerne, skolelederne og forældrene. 

”Med aftalen sikrer vi, at man som lærer har nogle ekstra vidensressourcer at trække på. Det her er et første skridt. Og det er med til at fastholde fokus på udfordringerne i folkeskolen”, siger Pia Olsen Dyhr.

Konkret afsættes pengene i en pulje, som kan frigøre flere speciallærere. Det giver mulighed for at flere folkeskolelærere kan få hjælp og sparring, når de står med en klasse med særlige udfordringer. Og i nogle klasser er der behov for at få en specialskolelærer ud i klasselokalet og være med i dele af undervisningen.

Vellykket inklusion handler i sidste ende om, at børn i folkeskolen skal have den bedst mulige skoledag – både socialt og fagligt.

”Det kan gøre en stor forskel at kunne trække på den rigtige viden, når man har brug for det. Jeg er glad for, at vi har holdt regeringen fast på, at inklusion kræver særlig opmærksomhed og ressourcer”, slutter Pia Olsen Dyhr

SF

SF

@SFpolitik
19. november 2014     Kl. 09.52

Chat med @PiaOlsen kl 10.30 om finanslov, dansk politik pt og hvad der ellers kunne falde jer ind politiko.dk/politisk-morge…


Vi må ikke lade børn i stikken!

Det er ikke i orden at lade børn vente over et år med at blive forenet med deres far eller mor, fordi vi gerne vil gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark. Vi kender ikke regeringens endelig udspil, men SF kan ikke bakke op om de stramninger på asylområdet, som regeringen indtil videre har meldt ud.

ulighed640x360.jpg

Vi ved ikke, hvor længe borgerkrigen i Syrien varer. De fleste skønner, at det kommer til at vare år inden IS er nedkæmpet. Derfor giver det ikke mening at udsætte familiesammenføringer - især ikke når det handler om børn. Vi må huske, hvad det er for nogle vilkår de her mennesker kommer fra. Vi hører dagligt om halshugninger, voldtægter og kvinder, der bliver holdt som sexslaver.

Men regeringen må ikke lade kommunerne i stikken. Krisen i Syrien giver også udfordringer for mange lokalsamfund lige nu. Der er mange gode løsninger ude i kommunerne, som andre med fordel kan tage af lære af. Der er sågar nogle kommuner, der får skabt nye arbejdspladser. Men der er også udfordringer. Kommunerne bør lære af hinanden – og regeringen må finde en løsning, så kommunerne kan løfte opgaven.

Men det er ikke i orden at lade børn vente over et år med at blive forenet med deres far eller mor, fordi vi gerne vil gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark.

En finanslovsaftale er landet. Store løft af velfærden, sundheden og forholdene for vores børn. Gode grønne aftryk. Vi har også fået forbedringer for dem, som falder ud af dagpengesystemet. Men kampen for et bedre og mere retfærdigt dagpenge-system fortsætter.


Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
23. november 2014     Kl. 18.27

Svært at slå flæskestegssandwich med gårsdagens rester :-) #godsøndag #nuNFL :-) @Seahawks http://t.co/9W9pFXMNJQ


Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
26. november 2014     Kl. 19.59

Lidt sjovt at jeg har skrevet flere Tweed end jeg har følger:-) Jeg har 3895 følger og har skrevet 4278 tweets. #dkpol

Lisbeth Bech Poulsen

Lisbeth Bech Poulsen

@LisbethBPoulsen
26. november 2014     Kl. 13.11

Så kom vores høring om hormonforstyrrende stoffer endelig! Vigtig sag! Og 50 mio. til centeret på Rigshospitalet. http://t.co/elaHhN6GD8

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
25. november 2014     Kl. 19.53

Deltager i Jersild minus spin kl 20 på DR2. Se med og debatter diverse erhvervsklubber hos partierne. http://t.co/Pq10QJA76Z

Univers
Mobil navigation