Her er SF's bud på en stærk flygtningepolitik

Flere kvoteflygtninge, hurtig familiesammenføring og en nødbremse, hvis vi mister kontrollen.

COLOURBOX15131298.jpg

I SF mener vi, at vi skal bakke op om vores internationale forpligtelser, hjælpe fattige lande til at udvikle sig og give større hjælp til verdens brændpunkter, så færre er nødt til at flygte.

I Danmark skal vi kunne tage os ordentligt af de flygtninge, der kommer til vores land. Men vi skal også skelne mellem reelle flygtninge og de, der emigrerer af andre årsager. Det kræver fælles europæiske løsninger, bedre kontrol med hvem og hvor mange, der kommer til landet og at vi prioriterer dem, der har størst behov for beskyttelse.

SF’s Helhedsplan: Et mere lige og bæredygtigt Danmark

Der er råd til bedre velfærd og et grønnere Danmark samtidig med investering i vækst og arbejdspladser, viser SF’s alternative Helhedsplan.

SF 2025 aflevering.jpg

Med SF's Helhedsplan viser vi, at der findes et solidt alternativt til Løkkes nedskæringskurs, hvor man tager fra de studerende, kontanthjælpsmodtagerne og de nedslidte og bruger pengene på skatterabatter til toppen.

 ”Vores plan viser, at der er råd til mere og bedre velfærd, flere offentlige investeringer, grøn omstilling. Den viser, at vi kan skabe nye arbejdspladser uden asociale nedskæringer,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

SF’s plan er fuldt finansieret og arbejder  modsat Venstre – ikke med tvivlsomme afledte effekter af skattelettelser.

 ”Lad os droppe SU-forringelser, højere pensionsalder og skattelettelserne til de rigeste. Så kan vi i stedet styrke vores velfærd langt mere end regeringen.”

Velfærdsbidrag skal få velfærden tilbage på sporet

Mens de blå partier skændes om, hvem der skal have skattelettelser, vil SF en helt anden vej. Lad os betale et midlertidigt velfærdsbidrag og stoppe skattesnyd og bruge pengene til et markant løft af velfærden over de næste 10 år.

8350cc54-0366-43a9-999d-cb767c0aa50d.jpg

Mange borgere mærker Venstres velfærdsnedskæringer, mens blå blok slås om, hvor store skattelettelser, der er råd til. SF foreslår et klart alternativt: Lad os begrave skattelettelserne og i stedet indføre et midlertidigt velfærdsbidrag, så vi kan få velfærden tilbage på sporet.

Hvis vi sætter ind mod skattesnyd og indfører et midlertidigt velfærdsbidrag, så kan vi sammen få velfærden tilbage på sporet. Et velfærdsbidrag vil betyde, at en typisk LO-arbejder skal bidrage med cirka 50 kroner om måneden. Tjener man mere, vil beløbet være større. Bidraget skal være en del af et samlet løft af velfærden på 60 milliarder over de næste 10 år.

”Vi opstiller her et klart alternativ til blå bloks fokus på skattelettelser, som vejen til mere vækst og velstand. Jeg håber, at vi i rød blok kan enes om et markant velfærdsløft; drop skattelettelser og lad os styrke velfærden,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr. 

For en 50’er mere om måneden og en forstærket indsats mod skattesnyd, vil vi kunne sikre markant bedre normeringer i daginstitutionerne, styrke kvaliteten i folkeskolen, forebygge at markant flere bliver nedslidte eller syge af at gå på arbejde. Vi vil kunne forebygge psykiske problemer hos børn og unge, og sørge for, at de børn og unge, der er vokset op med misbrug og vold får en ny chance.

”Jeg tror godt at folk vil give en flad 50’er, hvis de kan se, at der er pædagoger nok i vuggestuen og børnehaven, at alle børn får sund frokost og en bedre skole og at alle dem som har fået mindst uddannelse kan opkvalificere sig og blive en del af arbejdsfælleskabet, ” siger Pia Olsen Dyhr.

SF’s velfærdsudspil lanceres på SF’s sommergruppemøde.

Stop skatterabatten på boligområdet

SF lægger med nyt forslag op til en langsom aftrapning af skattestoppet på boligskat. Til gengæld vil partiet sænke bundskatten med 0,7 procent, som vil give alle flere penge i hånden. Ingen vil derfor blive tvunget fra hus og hjem. For et hus til 1,7 millioner kroner vil det betyde en stigning i ejendomsværdibeskatningen på et sted mellem 250-400 kroner om året fra 2021.

Boligskat_web.jpg

Skattestoppet har betydet, at vi i godt 15 år har givet en skjult skattelettelse til folk i de dyreste ejerboliger. Derfor ønsker SF en normalisering af boligskatten, som den så ud før indførelsen af skattestoppet i 2001. Samtidig lægger vi op til at sænke bundskatten, hvilket kommer alle borgere til gode.

”Skattestoppet på boligskat er med til at øge uligheden og udhuler velfærden. Derfor ønsker vi en gradvis ophævelse, så boligskatten bliver normaliseret og mere fair. Værdien skal bruges til at lette bundskatten for alle, øge boligstøtten for pensionister, og dem der har mindst. Vi flytter skat fra arbejde til genopretning af beskatningen af mursten,” siger SF’s skatteordfører Lisbeth Bech Poulsen.

SF’s model er langt mere fair, end hvad Venstre lægger op til med sin Helhedsplan. Her ønsker man at udfase rentefradraget, som først og fremmest gavner de unge boligejere. SF vil en anden vej. Med SF’s model vil merudgiften ved et hus til 1,7 millioner kroner være mellem 250-400 kroner om året. Ved et dyrere hus vil det selvfølgelig være lidt mere og for billigere huse lidt mindre.

Derudover ønsker SF også at se på den svenske model, hvor man beskatter gevinsten ved et boligsalg, når en boligejer til sin tid træder ud af boligmarkedet. Et provenu på sigt kan også være med til at sænke skatten yderligere på arbejde.

”I Sverige har man lavet en model, så man først skal betale skat af gevinsten, når man engang forlader boligmarkedet og står med et kontantbeløb i hånden. Det er en langt mere fair model, end at fjerne rentefradraget, som jo først og fremmest gavner unge boligejere, der ikke har friværdi eller millioner på bankbogen,” siger Lisbeth Bech Poulsen.

SF ønsker også at stoppe bidragssatsernes himmelflugt ved at indføre strenge dokumentationskrav for, hvornår bidragssatserne kan sættes op.

Virksomheder og landbrug skal selv betale eget miljøsvineri

Med en grøn genopretningspakke vil SF sørge for, at regningen for regeringens sorte politik ikke havner hos borgerne og fremtidige generationer.

ce26b0ef-dad7-471f-8655-f6e276a69f21.jpg

Regeringens landbrugspakke har efterladt en solid regning ikke alene til miljøet, men også til skatteyderne. Det er dybt uretfærdigt. SF mener, at forureneren og hermed landbruget selv bør betale regningen.

Hvis landbruget selv betalte regningen, ville det over fem år frigøre over én milliard kroner, som skal bruges til at løse en række af vores miljøproblemer.

”Den der forurener, skal selvfølgelig løfte regningen for oprydningen, og derfor præsenterer vi nu en grøn genopretningspakke, så vi kan råde bod på de skader, som blandt andet landbruget forvolder natur og miljø,” siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

SF ønsker blandt andet et stop for dyrkning omkring drikkevandsboringer, at fjerne det skadelige kvælstof fra vandmiljøet og begrænse ammoniakken, som hver år koster menneskeliv. 

Konkret foreslår SF at reducere den direkte landbrugsstøtte med 225 mio. kr. og bruge disse til at øge landdistriktsmidlerne, der så kan betales regningen for landbrugspakken. Derved frigøres 225 mio. kr. til at løse andre miljøopgaver.

SF's nye folketingsgruppe

SF har sat et nyt og stærkt hold, som skal give regeringens usolidariske politik kamp til stregen.

Gruppen_lille.jpg

SF’s folketingsgruppe har konstitueret sig efter sommerferien. Det betyder blandt andet en ordførerrokade og et velkommen til Kirsten Normann Andersen, som kommer ind i stedet for Jonas Dahl.

”Vi har fået et stærkt hold med en god blanding af nye ambitiøse folk og erfarne kræfter og med stærke profiler indenfor SF’s mærkesager,” siger gruppeformand Jacob Mark.

Lisbeth Bech Poulsen bliver ny finansordfører, mens Trine Torp overtager posten som miljø- og fødevareordfører. Kirsten Normann Andersen skal være ny velfærdsordfører, og overtager posten som sundhedsordfører og ældreordfører. Det er et område, hvor hun har bred erfaring og et stort engagement som mangeårig formand for FOA i Aarhus og som tidligere sygehjælper.

”Jeg glæder mig meget til at kæmpe for bedre vilkår for svage ældre og bekæmpe den stigende ulighed i sundhed,” siger Kirsten Normann Andersen.

Se alle ordførerskaberne her

Mætte børn lærer bedst

Når eleverne i folkeskolen starter dagen, så skal der være mulighed for en portion morgenmad i skolerne. For der er desværre forskel på børn, når det kommer til den kost de får. Nogle kommer i skole og er mætte og tilfredse. Andre kommer i skole, med et æble i hånden. Men desværre er der også elever, der kommer i skole uden at have fået morgenmad.

Mætte børn.jpg

Det skal være slut med sultne børn i folkeskolen. Det vil fremme elevernes læring og trivsel. Vi foreslår derfor, at man giver kommunerne penge til at indføre morgenmad- og frugtordninger på alle landets folkeskolerne. Det vil være med til at mindske uligheden.

Læs mere på Jacob Marks blog eller find hele udspillet her

Lisbeth Bech Poulsen

Lisbeth Bech Poulsen

@LisbethBPoulsen
27. oktober 2016     Kl. 11.28

Der er demonstration mod #CETA i dag hvor jeg taler - har på pædagogisk vis forsøgt at vise her hvorfor vi er imod: dropbox.com/s/jwx22ho2a6j2…


Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
26. oktober 2016     Kl. 20.07

Valget i US er også vigtigt i DK. Trump må ikke ende i det hvide hus! #dkpol instagram.com/p/BMB_TK3A7oy/…

KLODEN er træt af at vente. På politikere, der skal gøre noget ved klimakrisen. Men KLODEN er også rørt over alle jer, som hver dag kæmper for klimaet.


Univers
Mobil navigation