Vi må ikke være naive

Regeringen glemmer desværre det vigtige proaktive arbejde, der skal bekæmpe radikalisering, skriver Pia Olsen Dyhr i sit blogindlæg.

Pia Olesen Dyhr

Efter terrorangrebet i København er der helt oplagte ting at tage fat på med det samme: bedre skydetræning og udstyr til politiet, registrering og nemmere adgang til overvågningskameraer, langt stærkere indsats mod radikalisering i fængslerne og bedre sikring af våben i Hjemmeværnet.

Lørdag eftermiddag blev Danmarks historie skrevet om for altid, da en terrorist begik et barbarisk angreb i hjertet af København.

Regeringen har præsenteret en plan, som skal styrke sikkerheden og forebygge et nyt terrorangreb. En vigtig plan med mange gode forslag, men også en plan, der hovedsageligt forholder sig til angrebet på Charlie Hebdo i Paris. Sagen er bare den, at vi efter angrebet i København står i en helt ny situation.

Forebyggelse af terror og bedre sikkerhed

Terrorangrebet i København var en forfærdelig, barbarisk og umenneskelig handling. Den kræver, at vi som samfund skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre, at en sådan tragedie igen rammer Danmark. Det kræver, at vi fra politisk side opgraderer terrorforebyggelsen, så sikkerheden bliver styrket og ekstremismen bekæmpet. Det vil SF gøre ved at sætte ind på flere områder.

flag halv christiansborg_web.jpg

Regeringens plan har mangler

Regeringen har lanceret en 12-punkts plan, som først og fremmest forholder sig til angrebet i Paris – og ikke de problemer vi så efter angrebet i København. Det skal vi selvfølgelig have rettet op på, for det er for eksempel afgørende for sikkerheden, at politiet og dem, som skal beskytte os, har det rigtige udstyr og den nødvendige træning. Angrebet i København afslørede desværre, at det ikke forholder sig sådan.

Derfor er det også ærgerligt, at regeringen ikke vil tilføre nye midler til politiet, men i stedet kun vil rykke rundt på de nuværende ressourcer. Økonomisk set har politiet allerede skåret helt ind til benet, så det er nødvendigt, at vi tilfører dem flere ressourcer. SF er i hvert fald klar til at finde de penge, der skal til for at forbedre sikkerheden.

Proaktiv indsats

Det andet fokusområde handler om forebyggelse og afradikalisering. Weekendens angreb er et tragisk bevis på, at forebyggelsesindsatsen i fængslerne ikke er god nok. Også her må vi sætte ind og blandt andet sørge for, at ekstremisme og radikalisering ikke finder sted i danske fængsler. SF foreslår blandt andet, at toneangivende radikaliserede personer bliver isoleret i fængslerne, og at der bliver holdt bedre øje med de radikaliserede indsatte, når de bliver løsladt.


Konkrete forslag fra SF
Udover at afsætte flere ressourcer til politiet, fængslerne og efterretningstjenesterne samt mere fokus på at stoppe radikaliseringen af unge er SF kommet med en række forslag, som skal forbedre terrorbekæmpelsen.

Forslagene handler blandt om at bruge flere civile agenter og om at fokusere mere på at forhindre hadforbrydelser. Og så skal det være ulovligt at dele henrettelsesvideoer på nettet, som dem IS på frygtelig vis har offentliggjort en række af i den seneste tid.

Pia Olsen Dyhr

Venstre er altid parat til at tæske på dem, der er på bunden af vores samfund. Denne gang går det ud over kontantshjælpsmodtagerne. Den højeste kontanthjælp er på 14.203 kr før skat, hvis man har børn og er over 30 år. Efter skat bliver det til 8000 kroner eller mindre. Tro mig - her gør 2000 kroner efter skat virkelig en forskel. Og ja, jeg er også villig til at kigge på at sænke skatten for de lavestlønnede her i landet - vi gjorde mens vi sad i regering, og vi gør det gerne igen.


SF vil skabe job – her og nu

Vi skal have skabt flere job. Her og nu. SF fremlægger derfor en pakke, der skaber ca. 9.000 job indenfor den private og ca. 4.000 job i den offentlige sektor.

Det er helt oplagt at vi viderefører bolig-job-ordningen. Og gerne i en mere grøn udgave. Det skaber job til håndværkeren. Og bedre boliger. Det kan med fordel finansieres af en udskydelse af sænkningen af selskabsskatten.

Så skal vi sikre nyt udstyr på erhvervsskolerne, udbygning af kloaker, renovering af skoler og udrulning af højhastighedsbredbånd i hele landet. Det er fornuftige investeringer, som også skaber job her og nu.

Og så skal vi give Kommuner og regioner reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. Det skal vi rette op på, så vi udnytter de afsatte ressourcer fuldt ud.

Nedskæringsstop i ældreplejen

SF vil sikre at ældre får større tryghed fremover. Derfor har vi foreslået et nedskæringsstop i ældreplejen i kommunerne. Hør Pia Olsen Dyhr forklare hvorfor.

I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi der vil komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 (eller 8 pct.) flere folkepensionister. Offentlig nulvækst i den periode vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen.

Jonas Dahl

Jonas Dahl

@jonasdahl
02. marts 2015     Kl. 22.54

. @Kristian_Jensen Når Venstre mener kontanthjælpen nærmest er luksus vil du eller andre MFere så bytte job med en? #dkpol


Özlem Sara Cekic

Özlem Sara Cekic

@cekicozlem
03. marts 2015     Kl. 17.05

På vej til #dr2dagen for at snakke om alternativet til Antabus behandlingen. Kommunerne skal have de midler industrien fik. #dkpol #sundhed

Pia Olsen Dyhr

Pia Olsen Dyhr

@PiaOlsen
02. marts 2015     Kl. 20.40

2000 kr mere om måneden er mange penge for den enkelte dansker. Hvordan kan det være at V ikke synes det?! Hos @Skammelsen kl 22. #dkpol

Ren natur og grønne arbejdspladser

Ren luft og giftfrit drikkevand og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Derfor arbejder SF for en grøn omstilling af Danmark.

COLOURBOX1729696.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Vi vil presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Over 50.000 mennesker har mistet retten til dagpenge på grund af højrefløjens usolidariske dagpengereform. SF arbejder for et nyt dagpengesystem, så vi kan få genskabt trygheden på det danske arbejdsmarked.

Pia

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked er grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit arbejde. Højrefløjen valgte at halvere dagpengeperioden i den største økonomiske krise i mands minde. Det var en kynisk og forkert beslutning, der har haft alvorlig betydning for rigtig mange mennesker.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger kom SF igennem med en redningskrans til de mange danskere, der har mistet retten til dagpenge, men vi skal videre. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder SF for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt til seks måneder og at dagpengeperioden bliver forlænget med et år.

Mange lægger blomster foran synagogen i København i solidaritet med det jødiske samfund og for at tage afstand til antisemitisme. Vigtigt i en tid som denne.


Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

børn.JPG

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

SF

SF

@SFpolitik
03. marts 2015     Kl. 13.34

Gad vide, hvornår Venstre afslører, hvor meget der skal skæres i kontanthjælpen. Mon først efter folk har stemt? http://t.co/bOVwUUvkE9


Univers
Mobil navigation